Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Lễ ra mắt Chi bộ Tổ dân phố số 15, Đảng bộ phường Phúc Lợi
Ngày đăng 26/08/2020 | 15:44  | Lượt xem: 173

Chiều ngày 26/8/2020, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Lễ ra mắt Chi bộ tổ dân phố số 15

Chiều ngày 26/8/2020, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Lễ ra mắt Chi bộ tổ dân phố số 15. Về dự và chỉ đạo có các đồng chí:  Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch LĐLĐ Quận; Nguyễn Xuân Long – Phó trưởng ban tổ chức Quận Ủy; Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó Bí thư TTĐU; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND - UBND, trưởng các đoàn thể phường, Bí thư các chi bộ TDP; các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường, các ông bà là cán bộ Tổ dân phố,  đại diện ban quản trị, ban liên lạc, ban đại diện chung cư Eco Home và 09 đồng chí đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 15.

Tổ dân phố số 15 phường Phúc Lợi được thành lập theo Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổ dân phố 15 là khu chung cư Eco home trên địa bàn phường, với 679 hộ gia đình.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 45 - QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng. Quán triệt chủ trương thành lập tổ chức đảng trong Tổ dân phố mới, để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia sinh hoạt đảng theo quy định. Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi quyết định thành lập Chi bộ Tổ dân phố số 15 trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội trên cơ sở đảng viên tách từ Chi bộ Tổ dân phố số 6 và Chi bộ Tổ dân phố số 8.

Đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư TTĐU công bố Quyết định về việc thành lập Chi bộ Tổ dân phố số 15. Đồng chí Nguyễn Văn Lanh - Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 15 thay mặt các đồng chí đảng viên trong chi bộ nhận quyết định và thông qua chương trình hành động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đ/c Dương Ngọc Dũng -BTĐU trao quyết định thành lập chi bộ

Đ/c Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch LĐLĐ Quận phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí đồng chí Phan Thị Thu Hằng – QUV, Chủ tịch LĐLĐ Quận nêu rõ trong thời gian tới Chi bộ cần phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X); Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ. Chi bộ xây dựng, tổ chức thảo luận quy chế hoạt động của chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách, theo dõi địa bàn tổ dân phố.

2. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt vào mùng 3 hàng tháng. Qua sinh hoạt thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết lãnh đạo của quận, phường, chi bộ; lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính trị tổ dân phố.

3. Hướng dẫn đảng viên hoàn thiện đăng ký học tập chuyên đề năm 2020 về: “ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

4. Lãnh đạo nhân dân trong tổ dân phố hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, quản lý đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213 - QĐ/TW ngày 02/1/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

6. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường thành lập các chi hội đoàn thể theo quy định điều lệ hội.

7. Uỷ ban nhân dân phường  phân công đồng chí Phó chủ tịch phụ trách; cán bộ chuyên môn, cảnh sát khu vực hướng dẫn, lãnh đạo tổ dân phố thực hiện một số nhiệm vụ của tổ dân phố; chọn cử các trưởng liên gia theo dõi, nắm bắt danh sách hộ dân tại các khu nhà trên địa bàn.