Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 68/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày đăng 11/10/2021 | 10:56  | Lượt xem: 73

Chiều ngày 08/10/2021, tại phòng họp 1 UBND phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Nghị quyết 68 của Chính phủ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đây là công tác giám sát thường niên theo Quyết định 217, đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường làm trưởng Đoàn, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội.

Tham gia cùng đoàn giám sát gồm có các đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; đồng chí Đoàn Thế Sương-Chủ tịch Hội CCB phường, đồng chí Nguyễn Thị Yến-Chủ tịch Hội LHPN phường, đồng chí Phạm Hoài Nam-Phó chủ tịch UBND phường, đồng chí Phạm Thị Ninh-Công chức VHXH.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Loan, Trưởng đoàn triển khai mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc của cuộc giám sát theo Kế hoạch số 34/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/08/2021 về giám sát đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 30/9/2021 về việc thành lập đoàn giám sát. Đoàn đã nghe bộ phận chính sách phường báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động, rà soát, lập, niêm yết danh sách đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động tại phường trong thời gian qua về những mặt làm được, những mặt còn hạn chế.

Qua báo cáo, tính đến hết ngày 04/10/2021, Hội đồng xét duyệt phường đã tổ chức 09 buổi xét duyệt gồm 236/239 trường hợp đủ điều kiện. Trong 236 trường hợp đủ điều kiện hưởng hỗ trợ thì 184 trường hợp đã có quyết định, 32 trường hợp đang chờ quận ra quyết định, 20 trường hợp đang niêm yết. Đã chi trả 101/184 trường hợp với tổng số tiền 151.500.000 đồng; 83/184 trường hợp chuyển kế toán phường quyết định làm thủ tục rút tiền để thực hiện việc chi trả. 03 trường hợp không đủ điều kiện hưởng UBND phường đã có văn bản trả lời.

Qua các ý kiến thảo luận đóng góp và ý kiến giải trình làm rõ thêm một số nội dung Đoàn đặt ra. Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Trưởng đoàn, đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn giám sát theo đề cương, cung cấp đầy đủ hồ sơ mà đoàn yêu cầu. Bên cạnh đó đề nghị UBND phường khắc phục những hạn chế do đoàn đóng góp, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát trước ngày 12/10/2021, để làm cơ sở cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường ban hành báo cáo kết quả của đoàn theo quy định./.