Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Cụm thi đua văn thư lưu trữ số 1 họp cụm chấm điểm, bình xét thi đua năm 2020
Ngày đăng 18/08/2020 | 16:17  | Lượt xem: 78

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc kiểm tra chéo công tác văn thư lưu trữ năm 2020, chiều ngày 17/8/2020, tại trụ sở UBND phường Phúc Lợi, 5 đơn vị thuộc cụm thi đua số 1 gồm UBND các phường: Phúc Lợi, Việt Hưng, Đức Giang, Giang Biên, Phúc Đồng đã tổ chức họp cụm để chấm điểm, bình xét thi đua công tác văn thư lưu trữ năm 2020.

Đồng chí Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, đại diện đơn vị cụm trưởng chủ trì buổi họp. Đến dự buổi họp có đồng chí Giáp Thị Thanh Nhàn - Phó chủ tịch UBND phường Việt Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Thuần - Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang và các đồng chí công chức văn phòng thống kê của 5 đơn vị.

Căn cứ tiêu chí chấm điểm thi đua, báo cáo, biểu tự chấm điểm của các đơn vị và kết quả kiểm tra thực tế tại các đơn vị chiều ngày 14/8/2020, Cụm thi đua số 1 đã tiến hành chấm điểm thi đua đối với từng đơn vị. Kết quả 5/5 phường đạt loại A. Từ kết quả chấm điểm, Cụm đã thống nhất lựa chọn 1 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu để đề xuất cấp trên khen thưởng, trong đó tập thể đề xuất UBND phường Đức Giang, 03 cá nhân là cán bộ văn phòng các phường Phúc Đồng, Phúc Lợi và Giang Biên.

Nhìn chung, công tác kiểm tra chéo văn thư lưu trữ tại cụm thi đua số 1 được tổ chức triển khai thực hiện bài bản, theo đúng kế hoạch, hướng dẫn cấp trên và tiến độ đề ra. UBND các phường đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng báo báo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng phục vụ buổi kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo UBND các phường đối với công tác văn thư lưu trữ đặc biệt một số phường đã quan tâm bố trí kinh phí cho việc chỉnh lý tài liệu như Phúc Đồng, Việt Hưng, Giang Biên; một số phường bố trí kho lưu trữ đảm bảo diện tích rộng, thoáng và tương đối đầy đủ trang thiết bị như Đức Giang, Phúc Lợi. Bên cạnh đó các phường đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành, hồ sơ lưu đầy đủ khoa học. Qua kiểm tra chéo, các phường đã thấy rõ những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại để từ đó học tập kinh nghiệm, phấn đấu hơn nữa, khắc phục những hạn chế góp phần thực hiện có hiệu quả công tác văn thư lưu trữ trong các năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh kiểm tra tại các phường: