Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” năm 2023
Ngày đăng 21/02/2023 | 17:19  | Lượt xem: 34

Chiều ngày 21/2/2023, tại phòng họp 1-UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Loan - TVĐU - Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Ban thường trực Ủy ban MTTQ, các đồng chí Trưởng đoàn thể phường cùng các ông bà là tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Loan- Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường trình bày Kế hoạch số 94/KH-BTT-MTTQ ngày 17/2/2023 của UBMTTQ về triển khai kế hoạch vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.

Mục đích của kế hoạch là tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn phường hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện xã hội hoá công tác giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống thiết thực thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 "Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận". Huy động mọi nguồn lực, thực hiện các công trình, phần việc giúp đỡ hộ cận nghèo thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Thành phố, Quận và Phường.

Qua đó, Ủy ban MTTQ phường thường xuyên củng cố kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện công tác tự kiểm tra, quản lý quỹ, công khai kết quả vận động, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực giúp đỡ hộ cận nghèo không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình quản lý và sử dụng quỹ. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả vận động quỹ và hỗ trợ hộ cận nghèo theo tháng, quý, 6 tháng và tháng cao điểm.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nêu rõ việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” đảm bảo đúng quy chế, hỗ trợ đúng đối tượng, tạo sự tin tưởng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và Nhân dân, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn phường Phúc Lợi./.