Tin tức khác

Họp giao ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, BBT Trang TTĐT phường Phúc Lợi tháng 8 năm 2016
Ngày đăng 29/08/2016 | 12:34  | Lượt xem: 800

Chiều ngày 25/8/2016, tại phòng họp số 1, Ban chỉ đạo UDCNTT và BBT Đài phát thanh phường đã họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2016.

Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, công chức là thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin (BCĐ), Ban biên tập trang Thông tin điện tử kiêm Ban biên tập đài phát thanh phường (BBT). Đồng chí Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban chỉ đạo - Trưởng ban Biên tập chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Đảng ủy phường Phúc Lợi về việc kiện toàn BCĐ và BBT phường Phúc Lợi.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2016. Trong tháng, BCĐ và BBT đã chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt các công việc có liên quan, các thành viên đã bám sát nhiệm vụ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh những ưu điểm còn một số tồn tại như việc thanh quyết toán kinh phí cho các thành viên BBT chưa được thực hiện, còn sai một số thao tác thực hiện trong quy trình phần mềm...

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, BBT phường tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Huế - Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng BCĐ, BBT phường kết luận và đề nghị các ngành trong tháng 9 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: thanh quyết toán kinh phí, nâng cao chất lượng cung cấp tin, bài trên cổng TTĐT, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục dứt điểm các tồn tại của tháng 8, tăng cường trao đổi tài liệu qua hòm thư công vụ...