Tin tức khác

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017
Ngày đăng 12/01/2017 | 18:34  | Lượt xem: 795

Chiều ngày 12/01/2016, Hội trường UBND phường, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Phúc Lợi họp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017.

Dự hội nghị, có các đồng chí Thường trực BCĐ, trưởng đoàn thể; thành viên ban chỉ đạo;Các đồng chí tổ tưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - CT UBMTTQ phường, phó ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, Phó chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo thông qua  kế hoạch tố chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2017, hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức theo đúng quy định: Báo cáo đánh giá những ưu điểm, chỉ ra các mặt còn tồn tại trong việc thực hiện nghị quyết năm 2016 và đề ra Nghị quyết năm 2017 cần sát với nội dung, chủ đề của hội nghị năm 2017.

Tiếp theo các ngành thành viên trong ban chỉ đạo, các tổ dân phố cho ý kiến về những nội dung, các hướng dẫn của chuyên môn về tài liệu phục vụ hội nghị, cách thức tổ chức cũng như kinh phí tổ chức hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu nhất trí cao về cách tổ chức, hướng dẫn của UBND - UBMTTQ phường.

Kết thúc hội nghị đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – CTUBMTTQ, Phó ban chỉ đạo thống nhất ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

1.Chọn tổ dân phố số 06 là tổ làm trước để rút kinh nghiệm và tổ chức đồng loạt trên toàn phường.

2.  Đề nghị các tổ dân phố đăng ký lịch tổ chức với thường trực ban chỉ đạo xong trước ngày 15/01/2017.

3. Yêu cầu các tổ dân phố bám sát vào nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện đúng quy định.

4.Giao cho VHTT tham mưu các tài liệu liên quan đến công tác tổ chức hội nghị tại các tổ dân phố.