Tin tức khác

Hội nghị giao ban BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày đăng 10/09/2015 | 16:53  | Lượt xem: 708

Sáng ngày 10/9/2015 tại hội trường UBND phường Phúc Lợi, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng GĐVH, TDPVH 2015 tại các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Sáng ngày 10/9/2015 tại hội trường UBND phường Phúc Lợi, BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng GĐVH, TDPVH 2015 tại các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Xoay - Phó chủ tịch UBND phường – Phó ban chỉ đạo phong trào, Các đồng chí trong BCĐ và 14 đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố.

Tại hội nghị đã được nghe các đồng chí tổ trưởng dân phố báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng GĐVH, TDPVH 8 tháng tại các tổ dân phố trên địa bàn phường và kết quả thực hiện các tiêu chí. Qua báo cáo cho thấy 100% các tổ dân phố đã bám sát nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2015, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng GĐVH-TDPVH. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp   khó khăn ở 14 TDP như: Công tác giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; tỷ lệ nghiện cũ; tỷ lệ hộ nghèo; việc thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước…

Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Xoay - Phó chủ tịch UBND phường -  Phó ban chỉ đạo phong trào ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng TDPVH 8 tháng đầu năm và yêu cầu các thành viên BCĐ, tổ trưởng TDP cần tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng GĐVH, TDPVH. Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2015.