Tin tức khác

Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/06/2018 | 15:15  | Lượt xem: 1741

Thông báo thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thể lệ cuộc thi: Xem chi tiết tại đây!

Mẫu bài dự thi viết về Bộ luật hình sự: Xem chi tiết tại đây!