quận long biên với công tác tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh đầu cấp đối với mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên địa bàn quận Long Biên luôn nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, các tầng lớp nhân dân. Thực hiện công văn số 364/UBND-VX ngày 22/01/2016 UBND thành phố Hà Nội, công văn số 1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố về công tác tuyển sinh đầu cấp, UBND quận đã tập trung chỉ đạo để việc tuyển sinh đầu cấp được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan, đảm bảo "4 rõ" (rõ tuyến tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh), "3 tăng, 3 giảm" (tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trễn một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

Năm học 2016-2017, theo dự báo, tổng số học sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học, THCS tăng mạnh so với năm học 2015-2016. Chính vì vậy, UBND Quận đã tập trung chỉ đạo công tác điều tra tuyển sinh đầu cấp. Từ tháng 3/2016, UBND các phường phối hợp với nhà trường thực hiện công tác điều tra tuyển sinh trên địa bàn dân cư, chuẩn bị dữ liệu để tiến hành tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Theo kết quả điều tra, tổng số học sinh Mầm non, Tiểu học,  THCS năm học 2016-2017 tăng khoảng 5000 học sinh.

Để thống nhất công tác chỉ đạo tuyển sinh trong toàn quận, Phòng GD&ĐT tham mưu UBND Quận ra quyết định số 3410 /QĐ-UBND ngày 02/6/2016 về thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối Văn Xã làm trưởng ban và các đồng chí trưởng các phòng ban liên quan, phó chủ tịch phụ trách Văn Xã các phường là ủy viên. Các nhà trường báo cáo về phòng GD&ĐT thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Trên cơ sở đó, Phòng GD&ĐT xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh và phân tuyến tuyển sinh, báo cáo UBND quận.

UBND Quận tổ chức giao ban với Hiệu trưởng và lãnh đạo UBND các phường thống nhất phân tuyến tuyển sinh đảm bảo phù hợp với CSVC, đội ngũ GV của các nhà trường và thuận lợi cho học sinh khi đến trường; hạn chế việc quá tải học sinh ở các khu vực xuất hiện các khu chung cư mới; đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi có chỗ học phù hợp với thực tiễn của Quận.

Ngày 20/5/2016, UBND Quận đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh số 21/KH-PGD&ĐT. bám sát kế hoạch tuyển sinh của Thành phố, của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh của đơn vị và trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.

Điểm mới trong kì  tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017, Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT ; ngoài hình thức tuyển sinh trực tiếp  tại các  cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh có thể đăng kí  tuyển sinh trực tuyến cho con thông qua mạng internet tại trang Web về tuyển sinh của thành phố : http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/. Để có thể truy cập đăng kí trực tuyến, với các trường hợp TS lớp 1 và lớp 6 , Sở GD&ĐT đã mã hóa toàn bộ thông tin cá nhân của HS căn cứ theo hộ khẩu và phân tuyến tuyển sinh đã được cha mẹ khai từ cuối năm học 2015-2016.  Mỗi HS sẽ được cung cấp 1 mã đăng kí trực tuyến, được phép sử dụng 1 lần duy nhất. CMHS nhận mã HS lớp 1 tại trường MN , HS tuyển lớp 6 nhận tại trường TH  HS đã học năm học 2015-2016. Riêng với trẻ nhập học mầm non, CMHS có thể đăng kí trực tuyến cho con mà không cần sử dụng mã tuyển sinh.

Để kế hoạch tuyển sinh của Thành phố, của Quận và các đơn vị trường học được nhân dân đón nhận, từ ngày 15/6/2016, UBND Quận chỉ đạo phòng VHTT, UBND các phường; Phòng GD&ĐT chỉ đạo 100% các nhà trường tổ chức sâu rộng công tác tuyên truyền về tuyển sinh tới mọi tầng lớp nhân dân trên hệ thống đài truyền thanh, niêm yết thông tin công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, và hình thức đăng kí tuyển sinh trực tuyến trên bảng thông báo của nhà trường., trên công thông tin điện tử của PGD&ĐT và các trường trên địa bàn quận, tại trụ sở các tổ dân phố. Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường phát đơn xin học hoặc niêm yết mẫu và hướng dẫn hỗ trợ CMHS  đăng kí tuyển sinh  trực tuyến và trực tiếp cho PHHS, yêu cầu các nhà trường tuyệt đối không thu bất kỳ khoản tiền nào trong quá trình tuyển sinh.

hướng dẫn đăng ký trực tuyến

Tiêu đề