VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
880/UBND-VP Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội 31/08/2019
731/UBND-VP Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 07/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội 24/07/2019
557/UBND-VP Thực hiện kết luận của chủ tịch UBND phường tại buổi làm việc với các ngành, đoàn thể Về xử lý các vi phạm theo kết luận số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/02/2019 của sở tài nguyên môi trường. 11/06/2019
556/UBND-VP Thực hiện kết luận số 138/TB-UBND ngày 04/6/2019 của UBND quận Long Biên 10/06/2019
159/BC-UBND Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ năm 2019 04/05/2019
369/UBND-VP Về việc sửa đổi, bổ sung, đính chính Quyết định số 01/2019/QĐ- UBND ngày 15/02/2019 của UBND phường Phúc Lợi 19/04/2019
1199/TB-UBND Về việc triển khai thực hiện Kết luận của UBND Thành phố tại Hội nghị giao ban quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 17/10/2018
1198/TB-UBND Thực hiện kế hoạch số 383/KH –UBND ngày 12/10/2018 của UBND quận Long Biên 17/10/2018
23/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường tháng 7 nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2018 19/07/2018
149/KH-UBND Kế hoach thực hiện đề án " Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn" trên địa bàn phường Phúc Lợi 13/06/2018
736/UBND-TCKH Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn miễn phí hồ sơ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp 07/05/2018