văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
32/BC-HĐND Kết quả hoạt động HĐND phường năm 2018 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 30/10/2018
65/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018-2019 đối với trường MN Tuổi Hoa 30/10/2018
64/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ công khai các khoản thu chi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2018-2019 đối với trường tiểu học Phúc Lợi 30/10/2018
31/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường tháng 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 23/10/2018
61/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI, giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2018 15/10/2018
30/BC-HĐND Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 Kế hoạch hoạt động 3 thángcuối năm 2018 Của KT-XH HĐND phường Phúc Lợi 28/09/2018
16/KH-HĐND Công tác của Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi quý IV/2018 28/09/2018
29/BC-HĐND Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm của Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi 21/09/2018
15/KH-HĐND Giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI-HĐND phường, giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2018 20/09/2018
11/QĐ-HĐNĐ Thành lập đoàn giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ VI-HĐND phường, giải quyết đơn thư 9 tháng đầu năm 2018 20/09/2018
14/KH-HĐND Giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Phúc Lợi 19/09/2018
10/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa các tổ dân phố và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao phường Phúc Lợi 19/09/2018
55/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác quản lý đất công, các hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản 7 tháng đầu năm 2018 17/09/2018
28/BC-HĐND Kết quả hoạt động HĐND phường 9 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 10/09/2018
52/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 đối với trường THCS Phúc Lợi 31/08/2018
51/TB-HĐND Kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 đối với trường Mầm non Phúc Lợi 31/08/2018
27/BC-HĐND Kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019 đối với trường THCS Phúc Lợi 31/08/2018
26/BC-HĐND Kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019 đối với trường Mầm non Phúc Lợi 31/08/2018
25/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2018 20/08/2018
13/KH-BKTXH Giám sát chuyên đề công tác chuẩn bị năm học mới 2018-2019 đối với trường mầm non Phúc Lợi, trường THCS Phúc Lợi 06/08/2018

Hội đồng nhân dân