xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Phúc Lợi tổ chức họp với Ban quản lý dự án quận Long Biên, Xí nghiệp thoát nước số 5

Sáng ngày 06/7/2017, tại phòng họp số 1 UBND phường, UBND phường đã họp với ban quản lý dự án và công ty thoát nước để thống nhất một số nội dùng về công tác nạo vét hệ thống thoát nước trong khu...

Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc thực hiện 06 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, UBND phường Phúc Lợi ban hành kế hoạch số 90/KH-UBND về việc thực hiện 06 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn...

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày 25/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 09-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Ban Biên tập...

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 24/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận

Thực hiện chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy, UBND Quận Long Biên ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô...

(chờ đăng) Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận

Thực hiện chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy, UBND Quận Long Biên ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô...
Hiển thị 41 - 48 trong 48 kết quả.