xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tăng cường công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Phúc Lợi

Trong tháng 11/2017 phường Phúc Lợi tăng cường tổ chức duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện.

Thực hiện kế hoạch số 66 /KH- UBND ngày 08/3/2017 của UBND phường Phúc Lợi về việc tăng cường kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn phường Phúc Lợi". UBND phường Phúc Lợi  xác định việc giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự lòng, lề đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục với cách làm kiên trì, lấy thuyết phục là chính nhưng phải kiên quyết xử lý, cưỡng chế vi phạm. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11/2017 như sau:

1. Kết quả thực hiện Công tác quản lý đô thị từ (18/10/2016-18/11/2017): Kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm về TTĐT trên địa bàn phường trong tất cả các ngày trong tuần, xử lý 14  trường hợp vi phạm về trật tự đô thị: 01 trường hợp bán hàng rong; 04 trường hợp lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng; 09 vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo; Hình thức xử lý: Tịch thu tang vật :  Thu 01 cân đĩa, 9 biển quảng cáo hộp; tịch thu 52 kg ổi, 06 quả đu đủ chuyển lên trường Hy Vọng; tạm giữ 03 xe lôi tự chế; Tháo gỡ 70 biển quảng cáo rao vặt; Xử lý 46 trường hợp về TTGT phạt tiền: 11.550.000  đ. Trong đó: Không đội mũ bảo hiểm : 32 TH phạt tiền=4.800.000 đ, để xe mô tô dưới lòng đường: 01TH= 150.000 đ, ô tô đỗ không đúng nơi quy định: 01TH= 700.000 đ, ô tô đỗ dừng không đúng nơi quy định: 01TH= 350.000 đ, để xe ô tô trên hè phố: 6 TH = 4.200.000 đ, bán hàng rong: 02 TH= 300.000 đ, kéo theo xe khác : 3 TH = 1.050.000 đ.

2. Công tác vệ sinh môi trường: Thu gom 300 tấn rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường. Số đợt thu gom hàng ngày theo phương án: Đảm bảo; thời gian thu gom: Đảm bảo; phương tiện thu gom: Đảm bảo; duy trì vệ sinh tại các điểm tập kết xe rác: Đảm bảo. Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường tại các dự án: Dự án khởi công xây dựng trong tháng: 0 trường hợp; kiểm tra vệ sinh môi trường của  09 cơ sở  may mặc: kết quả 10 cơ sở đều chưa ký hợp đồng thu gom rác thải công nghiệp.

3.Các nội dung khác: Công tác chiếu sáng: Trong tháng 11/2017 công tác chiếu sáng đảm bảo. Thay thế 02 bóng cháy hỏng tại tổ 2 và tổ 11. Công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy: phối hợp các ngành kiểm tra công tác PCCC của 09 cơ sở may mặc trên địa bàn. Trong đó 01 cơ sở có các thiết bị phòng cháy chữa cáy đầy đủ. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở khắc phục ngay trong tháng 11/2017.

4. Công tác quản lý trật tự xây dựng: Số công trình xây dựng phát sinh trong tháng 11/2017 là 21 công trình: Tổng số công trình xây dựng không phép: 0  công trình; tổng số công trình xây dựng có phép: 21 công trình; tổng số công trình bù phép: 0 công trình.

Để tiếp tục thực hiện đảm bảo hiệu quả việc duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường, UBND phường Phúc Lợi tiếp tục tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác trật tự đô thị của lực lượng thực hiện mô hình khoán quản; tổ chức duy trì chống tái vi phạm tại các điểm đã ra quân xử lý; tổ chức xử lý toàn bộ các điểm vi phạm tại 03 tuyến khoán quản; phối hợp với đội TTXD Long Biên duy trì kiểm tra địa bàn, xử lý kịp thời các phát sinh xây dựng có vi phạm mới; tổ chức xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phúc Lợi