xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Phúc Lợi sau 01 năm thực hiện Chuyên đề “Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người tạm trú, lưu trú”

Thực hiện Thông Tri 08/TT-TU và Kế hoạch 45/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về “ Tự phòng, tự quản về ANTT”, ngày 12/4/2017, Công an phường Phúc Lợi đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch số 95/KH-UBND về triển chuyên đề “ Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người tạm trú, lưu trú”.

Phường Phúc Lợi là phường đang trong quá trình đô thị hóa nhanh với rất nhiều dự án được triển khai thực hiện, do vậy dịch vụ lưu trú diễn ra rất phức tạp. Trên địa bàn phường hiện có khoảng 242 nhà trọ, nhà cho thuê với gần 2600 lượt khách thuê trọ, tạm trú, lưu trú dễ phát sinh một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) của phường. Với tình hình như vậy, phường đã triển khai các biện pháp từ điều tra cơ bản, tuyên truyền và áp dụng các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả trong thực hiện. Kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng nòng cốt tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền phường từ công tác xây dựng triển khai chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo đến công tác chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, cán bộ và nhân dân tổ chức thực hiện. Qua 1 năm thực hiện chuyên đề đã thật sự phát huy tác dụng, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) được kiềm chế, các vụ việc phạm pháp hình sự giảm, đặc biệt là các vụ trộm cắp xe máy so với năm trước, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được đẩy mạnh và có chiều sâu, nhân dân đã tự giác thực hiện vấn đề khai báo tạm trú, lưu trú góp phần giữ vững ANCT, không có khủng bố phá hoại, không có đột biến bất ngờ, không có rải dán tờ rơi có khẩu hiệu nội dung xấu, không có khiếu kiện đông người, hình thành điểm nóng, không có trọng án xảy ra tại các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà cho thuê, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu sau khi gây án, không để đối tượng tạm trú đi nơi khác hoạt động tệ nạn xã hội. Công tác phối hợp giữa cán bộ tổ dân phố với lực lượng Công an, ban bảo vệ dân phố (BVDP)  được phát huy, đã huy động 25 lượt cán bộ tổ dân phố, 245 lượt BVDP, 300 lượt cán bộ, chiến sỹ kiểm tra 600 lượt nhà cho thuê, nhà trọ; lập 07 hồ sơ cai nghiện bắt buộc đối với những người nghiện không có nơi ở cố định; Xử lý 12 trường hợp chưa thực hiện khai báo tạm trú, thông báo lưu trú bằng 2.400.000 VNĐ. Phường đã làm tốt công tác quản lý các tôn giáo đang hoạt động, quản lý người nước ngoài đang cư trú, làm việc trên địa bàn. Một số tổ được đánh giá thực hiện tốt chuyên đề, thực hiện tốt việc khai báo tạm trú, lưu trú, không để xảy ra vụ việc phạm pháp như tổ dân phố số 04,10 và 13.

Thứ hai, đã kết hợp được việc thực hiện chuyên đề xây dựng “Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người tạm trú, lưu trú trên địa bàn” với các hoạt động khác trong phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ như: Tuyên truyền vận động nhân dân tố giác tội phạm và TNXH, quản lý giáo dục cảm hóa đối tượng, người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Công an phường với mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, đoàn thanh niên: Quản lý con em và người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH, các phong trào “xây dựng gia đình hạnh phúc không có người nghiện ma túy”, “ thanh niên nói không với ma túy và thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Thứ ba, công tác tuyên truyền đã truyền tải được đầy đủ nội dung của chuyên đề tới mọi thành viên trong hộ dân cư, thấy được ý nghĩa của việc thực hiện chuyên đề nhằm mục đích mang lại bình yên và hạnh phúc cho mỗi nhà để họ tự giác thực hiện.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện chuyên đề đã phát huy tốt vai trò các tổ hòa giải ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cảnh sát khu vực với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Ban công tác mặt trận, trưởng liên gia của tổ dân phố lực lượng bảo vệ dân phố, ban quản lý các công trường xây dựng với công an phường.

Đạt được kết quả như trên là bởi công an phường đã biết phát huy những điều kiện thuận lợi như sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường và Ban chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng có liên quan; ý thức tự giác của quần chúng nhân dân đặc biệt các chủ nhà trọ, nhà cho thuê.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu, trong quá trình triển khai thực hiện cũng gặp phải một số khó khăn dẫn đến tồn tại, hạn chế như công tác nắm tình hình của các lực lượng đôi lúc còn chưa chủ động, việc kiểm tra hướng dẫn từng hộ dân cư, cụ thể từng vấn đề, từng việc có lúc còn chưa sâu sát; một số tổ dân phố, nhà trọ, nhà cho thuê vẫn còn chưa cảnh giác, chưa thực hiện khai báo đầy đủ với cơ quan Công an, để xảy ra mất xe máy, tài sản, mâu thuẫn; một số ít gia đình có nhà cho thuê chưa phối hợp với tổ dân phố và cơ quan Công an khai báo kịp thời để quản lý như hộ bà Nguyễn Thị Chuông, bà Phạm Thị Minh Ngà thuộc tổ 1, hộ ông Nguyễn Văn Thịnh, hộ bà Nguyễn Thị Bạ thuộc tổ 2, hộ ông Nguyễn Văn Miền tổ 3, hộ bà Hoàng Thị Tiến tổ 7, hộ ông Quách Trần Hưng tổ 12, hộ bà Nguyễn Thị Lan tổ 13.

Qua thời gian 01 năm triển khai thực hiện chuyên đề đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ, có nhiều ý nghĩa. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chuyên đề trong thời gian tới, trong khi tình hình ANCT, TTATXH còn tiềm ẩn những phức tạp, đặc biệt là ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một số ít gia đình có nhà cho thuê, nhà trọ chưa được cao, Ban chỉ đạo chuyên đề xác định được các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo:

Một là, chấn chỉnh và khắc phục ngay những yếu kém, tồn tại đã nêu trên; tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kế hoạch đã đề ra sao cho phù hợp với tình hình địa bàn trong tình hình mới.

Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò của các chi bộ, tổ dân phố, cảnh sát khu vực, ban công tác mặt trận, lực lượng BVDP trong việc thực hiện chuyên đề.

Ba là, lực lượng công an, cán bộ cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố, trưởng liên gia phải nắm chắc tình hình về anh ninh chính trị, trật tự ATXH, số người đến tạm trú, lưu trú để chủ động tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường và Ban chỉ đạo chỉ đạo thực hiện chuyên đề một cách toàn diện, có chiều sâu.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra tạm trú, hướng dẫn khai báo, tuần tra kiểm soát ở những địa bàn trống vắng, khu vực các công trường đang thi công trên địa bàn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện tốt chuyên đề “ Quản lý nhà trọ, nhà cho thuê, người tạm trú, lưu trú”, phòng ngừa tội phạm và TNXH.

Sáu là, hàng năm tổ chức hội nghị sơ tổng kết định kỳ để rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những nội dung, biện pháp mới để thực hiện chuyên đề hiệu quả hơn nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới./.