xây dựng nếp sống văn minh đô thị

HĐND Phường Phúc Lợi giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Sáng ngày 23/5/2018, tại phòng họp số 1, HĐND phường Phúc lợi tổ chức buổi giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 4 tháng đầu năm 2018.

 Đồng chí Dương Ngọc Dũng Bí thư Đảng uỷ-Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giám sát. Tham dự buổi giám sát có các đồng chí Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ, thành viên ban KTXH & ban pháp chế HĐND phường.    

Qua xem xét báo cáo 4 tháng đầu năm 2018, UBND phường đã thực hiện thi công xây dựng 07công trình (05 công trình chuyển tiếp, 02 công trình thực hiện). Các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế: Trong quá trình thi công vẫn còn có dự án thi công sai thiết lên bị dừng thi công (di tích chùa Hội Xá - giai đoạn 2); Một số công trình thay đổi, điều chỉnh các hạng mục đầu tư ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án (đường nội đồng khu Thùng Lò, Từ Đường); Một số tuyến đường cải tạo, nâng cấp hệ thống đường, hệ thống rãnh tiêu thoát nước tiến độ chậm (03 tuyến trải thảm bê tông nhựa asphalt).    

Kết luận buổi làm việc đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  phường nhấn mạnh: Để quản lý hiệu quả các công trình XDCB trên địa bàn  phường, đề nghị UBND phường thực hiện một số nội dung sau:

-  Tiếp tục triển khai các dự án theo quy định, quan tâm đến chất lượng, tiến độ công trình.

- Đối với các dự án khó khăn trong công tác GPMB, tổ chức làm việc với tổ dân phố, các hộ dân liên quan tuyên truyên vận động người dân bàn giao mặt bằng để tổ chức thực hiện dự án.

- Các dự án đang thi công, UBND phường tiếp tục quan tâm đôn đốc đơn vị thi công theo đúng tiến độ.

- Dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán,  UBND phường đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện đủ hồ sơ để làm thủ tục thanh quyết toán.

- Nâng cao chất lượng vai trò quản lý nhà nước trong xây dựng cơ bản, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động giám sát của  ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng.  Đồng thời, thực hiện tốt các qui định của nhà nước về xây dựng cơ bản không để sảy ra sai sót trong quá trình thực hiện xây dựng các công trình trên địa bàn phường./.