xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Phúc Lợi triển khai rà soát các tiêu chí trong thực hiện tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đối với tuyến đường Phúc Lợi và tuyến đường Trần Danh Tuyên

Ngày 05/09/2019, tại phòng họp 2, UBND phường Phúc Lợi tổ chức cuộc họp rà soát các tiêu chí trong thực hiện tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đối với 2 tuyến đường là Phúc Lợi và Trần Danh Tuyên.

Đồng chí Chu Thị Huế – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường – chủ trì cuộc họp, cùng dự họp có đồng chí Đinh Tiến Cương – Phó Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch MTTQ phường, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Chủ tịch Hội phụ nữ phường và các đồng chí cán bộ Địa chính, cán bộ Văn hóa thông tin, cán bộ tổ TTXD.

Tại cuộc họp, đồng chí cán bộ địa chính đã đánh giá kết quả triển khai các tiêu chí trong thực hiện tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đối với từng tuyến đường Phúc Lợi và Trần Danh Tuyên. Qua đó, chỉ rõ những mặt đạtt được và các tồn tại hạn chế cần khắc phục trong tháng 9 năm 2019.

Mặt khác, cuộc họp cũng nghe ý kiến đóng góp của 03 đồng chí về các tồn tại và giải pháp khắc phục để thực hiện tuyến đường, tuyến phố văn minh đối với 02 tuyến là đường Phúc Lợi và Trần Danh Tuyên

Kết thúc buổi họp, đồng chí Chủ tịch UBND phường đã kết luận như sau:

1. Giao các bộ phận Văn hóa Thông tin, Kinh tế, Địa chính xây dựng, Tổ Thanh tra xây dựng tiến hành lập danh sách các trường hợp vi phạm trên tuyến đường Phúc Lợi (Danh sách vi phạm nêu cụ thể họ tên, địa chỉ, tổ dân phố, lỗi vi phạm,…) gửi về các TDP, các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền, vận động xong trước ngày 15/09/2019.

2. Giao đồng chí Đinh Tiến Cương – Phó chủ tịch UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các tiêu chí còn tồn tại trong việc thực hiện tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị đối với 2 tuyến đường là tuyến đường Phúc Lợi và tuyến đường Trần Danh Tuyên.

3. Giao các bộ phận chuyên môn tham mưu báo cáo Chủ tịch kết quả triển khai thực hiện tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị theo quy định./.

Nguyễn Thị Thu Hương