xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ủy ban mặt trận tổ quốc phường Phúc Lợi tổ chức giám sát việc thực hiện giảm đàn chăn nuôi trong khu dân cư

Thực hiện kế hoạch của MTTQ phường, chiều 17/9/2020 tại phòng họp 2 UBND phường tổ chức giám sát thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Phúc Lợi

Đồng chí Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch UB MTTQ phường – Trưởng đoàn giám chủ trì cuộc họp. Dự họp có Đ/c Đinh Tiến Cương - Phó chủ tịch UBND phường cùng thành viên đoàn giám sát, đ/c Nguyễn Thị Hương Lan – Cán bộ thu y  và các ông bà trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố còn chăn nuôi trong khu dân cư.

Tại buổi làm việc đoàn giám sát đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan – Đại diện UBND phường trình bày báo cáo thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường Phúc Lợi tính đến tháng 8/2020

Tại hội nghị đã có 7 ý kiến xoay quanh những tồn tại bất cập và giải pháp thực hiện phương án giảm đàn

Qua trao đổi thảo luận những vấn đề liên quan đến thực hiện phương án giảm đàn

UB MTTQ phường đề nghị UBND phường tiếp tục công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường tốt hơn nữa ban pháp chế HĐND phường và quan tâm một số vấn đề sau:

Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị, các tổ dân phố, liên gia trong công tác vận động trực tiếp đến các hộ chăn nuôi.

Các ban công tác mặt trận chủ động nắm bắt thông tin tình hình chăn nuôi của các hộ, đảm bảo các hộ không tái chăn nuôi trong khu dân cư.