xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tuyên truyền về việc không sử dụng than tổ ong trong khu dân cư trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2021

Chiều ngày 30/6/2021 UBND phường phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường tổ chức việc kiểm tra, giám sát và tuyên truyền việc không sử dụng than tổ ong tại Chợ Phúc Lợi và khu dân cư thuộc tổ dân phố 12.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân không sử dụng than tổ ong theo Kế hoạch số số 211-KH/QU của Quận ủy và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND quận Long Biên. Chiều ngày 30/6/2021 UBND phường phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường tổ chức việc kiểm tra, giám sát và tuyên truyền việc không sử dụng than tổ ong tại Chợ Phúc Lợi và khu dân cư thuộc tổ dân phố 12.

 

Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát và tuyên truyền gồm: Đồng chí Trần Quốc Khánh- Phó chủ tịch UBND phường chủ trì, đại diện MTTQ và các đoàn thể phường tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Loan- Chủ tịch UBMTTQ phường; Cán bộ chuyên môn phụ trách TTĐT- VSMT, Tổ quản lý TTĐT phường; Ban quản lý Chợ Phúc Lợi; Đại diện tổ dân phố 12 tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí là bí thư chi bộ-TBCTMT và đồng chỉ tổ trưởng dân phố.

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp, cộng đồng và từng người dân. Chỉ có sự tham gia tích cực của mọi tổ chức, mọi gia đình và mỗi người dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý của Nhà nước thì công tác bảo vệ môi trường mới đem lại hiệu quả thiết thực. Do đó, ngay từ đầu năm phường Phúc Lợi đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng phường, tổ dân phố, khu dân cư đạt chuẩn về môi trường, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và xây dựng tổ dân phố văn hóa, góp phần huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "Tăng cường biện pháp phòng ngừa và khắc phục có hiệu quả những tác động xấu đối với môi trường" và "ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây ô nhiễm môi trường" thì nhận thức và hành động của từng người dân,  chỉ đạo, điều hành và tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Đảng bộ, chính quyền địa phương và MTTQ và các đoàn thể là hết sức quan trọng. 

Thực hiện Công văn số 518/UBND-KT ngày 26/3/2021 của UBND quận Long Biên về việc rà soát báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong. Qua công tác rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn. Kết quả cho thấy, hiện nay trên địa bàn phường Phúc Lợi không có cơ sở sản xuất kinh doanh than tổ ong. Tuy nhiên, tại tổ dân phố 12 vẫn còn hai hộ kinh doanh hàng ăn có sử dụng bếp than tổ ong.   

Tại buổi kiểm tra, giám sát và tuyên truyền việc không sử dụng than tổ ong tại Chợ Phúc Lợi và khu dân cư thuộc tổ dân phố 12. Đoàn kiểm tra nhận thấy tại Chợ Phúc Lợi không có hộ kinh doanh ăn uống nào còn sử dụng bếp than tổ ong. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra lồng ghép việc tuyên truyền, vận động Ban quản lý Chợ Phúc Lợi lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ trước khi xả thải ra môi trường. Tại khu vực tổ dân phố 12 vẫn còn hai hộ kinh doanh hàng ăn, bán bia hơi có sử dụng bếp than tổ ong là hộ ông Trần Nam Dân, địa chỉ 97 Vũ Xuân Thiều và hộ bà Đỗ Thị Láng, địa chỉ 293 Vũ Xuân Thiều. Đoàn kiểm tra đã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định, haii hộ dân này đã ký cam kết trong thời hạn 3 ngày sẽ chấm dứt việc sử dụng bếp than tổ ong, chuyển đổi sang sử dụng bằng bếp ga và bếp điện.    

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn phường nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Xác định bảo vệ môi trường là một trong ba trụ cột của phát triển bền vững, Đảng ủy phường đã quán triệt những nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường như Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Luật Bảo vệ môi trường 2014... đến các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng phó các đoàn thể, Bí thư chi bộ, tổ trường, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể thông qua các buổi họp giao ban công tác hàng tháng. Trên cơ sở quán triệt của Đảng ủy, kế hoạch của UBND phường về công tác bảo vệ môi trường, 15/15 tổ dân phố đã tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường về thực hiện vệ sinh môi trường trong sinh hoạt định kỳ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới các cán bộ, hội viên thông qua sinh hoạt chi hội và tổ chức các phong trào " Phụ nữ và nhân dân không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng, không sử dụng túi nilon, không sử dụng than tổ ong ”, " gia đình 5 không 3 sạch ”.... Các chi hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, học sinh và nhân dân trong phường về ý thức tham gia bảo vệ môi trường kêt hợp với tổ chức các hoạt động thiết thực như tổng vệ sinh vào thứ 6 hàng tuần đối với cơ quan đơn vị, vệ sinh đường làng ngõ phố vào sáng thứ 7 hàng tuần, trồng cây xanh nhằm hạn chế bụi... nhân dịp các ngày lễ kỉ niệm lớn về môi trường như Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (29/04-06/05), Ngày đa dạng sinh học (22/05), Ngày môi trường thế giới (05/06), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (20/09)...

Thông qua buổi, giám sát và tuyên truyền việc không sử dụng than tổ ong, đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao vai trò quản lý nhà nước tại địa phương, vai trò tuyên truyền, vân động của MTTQ và các đoàn thể, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh: