xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Phúc Lợi ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện xây dựng tuyến đường, tuyến phố VMĐT

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND Quận Long Biên về xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị năm 2019, từ ngày 10/09 đến 17/09/2019, UBND phường Phúc Lợi ra quân cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện xây dựng tuyến đường Phúc Lợi đạt tuyến văn minh đô thị

Ngày 09/09/2019, đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch  ra quân cao điểm xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện xây dựng tuyến đường Phúc Lợi. Tham gia Hội nghị còn có đồng chí Đinh Tiến Cương – Phó Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Phó trưởng Công an phường, các đồng chí là cán bộ chuyên môn, đại diện MTTQ và các ngành đoàn thể, tổ trưởng các TDP 2,3,5,6,7,8,9,10,11. đạt tuyến văn minh đô thị, chỉ rõ phương pháp, cách thức thực hiện, phân công rõ nhiệm vụ của từng bộ phận, từng ngành đoàn thể, các TDP.

Từ ngày 10/09 đến hết ngày 17/09/2019, UBND phường phối hợp cùng Công an phường, các ngành đoàn thể và các bộ phận chuyên môn cùng các TDP tiến hành đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh trên tuyến đường Phúc Lợi để tuyên truyền việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, thực hiện các tiêu chí về kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm.

Kết quả: Lập biên bản vận động tuyên tryền đảm bảo thực hiện các quy định về TTĐT và VSMT trên tuyến đường Phúc Lợi đối với 27 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp chiếm dụng vỉa hè để trông giữ xe với số tiền xử phạt là 2.500.000 đồng/trường hợp, xử phạt 01 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè với số tiền là 150.000 đồng; thu 05 biển di động tại khu vực chung cư Ecohome, ngõ 321 Phúc Lợi,...

Phường Phúc Lợi đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, phấn đấu tuyến đường Phúc Lợi đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2019

Một số hình ảnh của đợt cao điểm:

Triển khai họp phân công nhiệm vụ
Vận động các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về TTĐT, TTXD, VSMT
Kiên quyết xử lý các vi phạm