bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 07/01/2020 | 08:51  | Lượt xem: 187
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, Nhiệm kỳ 2016-2021, năm 2019, HĐND phường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả...

Kết quả nổi bật của phường Phúc Lợi.trong thực hiện chương trình số 03 - CTr/QU của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:05  | Lượt xem: 145
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 03 – CTr/QU của Quận ủy Long Biên trên địa bàn phường Phúc Lợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Phường Phúc Lợi đạt được nhiều kết quả cao trong công tác LĐTB&XH năm 2019

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:41  | Lượt xem: 161
Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát...

Kết quả công tác Mặt trận tổ quốc phường Phúc Lợi năm 2019

Ngày đăng 26/12/2019 | 02:14  | Lượt xem: 301
Năm 2019 với vai trò, trách nhiệm hệ thống MTTQ phường Phúc Lợi đã thực hiện hiệu quả công tác trên 7 nội dung.

Hoạt động nổi bật trong Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2019 phường Phúc Lợi

Ngày đăng 10/12/2019 | 11:11  | Lượt xem: 166
Sau một năm triển khai mô hình một cửa - một cửa thân thiện gần dân. Bộ máy cơ quan hành chính phường Phúc Lợi đã thay đổi căn bản phương pháp, lề lối làm việc. Đây là tiền đề vững chắc để phường...

Tổ dân phố số 13 phường Phúc Lợi quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu "Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh"

Ngày đăng 09/12/2019 | 09:39  | Lượt xem: 417
Thực hiện phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp năm 2018 và xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh năm 2019 do UBND quận Long Biên phát động, trong hai năm 2018-2019,...

Những kết quả đạt được trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu phường Phúc Lợi năm 2019

Ngày đăng 04/12/2019 | 02:42  | Lượt xem: 255
Hưởng ứng phong trào thi đua do hội CCB quận Long Biên, Đảng ủy, UBND, MTTQ phường phát động, BCH Hội CCB phường phát động phong trào thi đua năm 2019 nhằm tuyên truyền, động viên các thế hệ cán...

Hiệu quả bước đầu về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách phường và tổ dân phố trên địa bàn Phường Phúc Lợi.

Ngày đăng 28/11/2019 | 09:19  | Lượt xem: 148
Thời gian qua, các phường trong toàn Quận Long Biên đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội và Đề án số 15-ĐA/QU, ngày 17-9-2019 về “Sắp xếp, bố...

Những kết quả nổi bật của hội LHPN phường Phúc Lợi năm 2019

Ngày đăng 25/11/2019 | 10:18  | Lượt xem: 274
Năm 2019, được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung...

Phường Phúc Lợi quận Long Biên cuối năm 2019 không còn hộ nghèo trên địa bàn

Ngày đăng 20/11/2019 | 04:21  | Lượt xem: 303
Công tác trợ giúp, chăm sóc người nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng. Để các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo được triển khai thực hiện tốt và đồng bộ,...

Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng

Ngày đăng 14/10/2019 | 08:51  | Lượt xem: 156
Cách đây 89 năm (1930 - 2019), sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Hội nghị BCH Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 đã thông qua Điều lệ Đảng Cộng...

Kết quả hoạt động HĐND 9 tháng đầu năm, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Ngày đăng 04/10/2019 | 04:01  | Lượt xem: 128
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường đã đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 với những...

Kết quả công tác Mặt trận phường Phúc Lợi trong 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 11:19  | Lượt xem: 107
9 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm cơ sở cho việc hoàn thành tốt...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương của phường Phúc Lợi 8 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 22/08/2019 | 02:15  | Lượt xem: 276
Xác định công tác quốc phòng, quân sự địa phương có vai trò quan trọng trong việc củng cố và giữ vững nền quốc phòng toàn dân. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Phúc Lợi đã tăng cường lãnh đạo,...

Tấm gương tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, hết lòng phục vụ nhân dân.

Ngày đăng 19/08/2019 | 10:40  | Lượt xem: 364
Đến Tổ dân phố 13, phường Phúc Lợi, ai cũng nhắc đến đồng chí Trần Văn Hồi, Phó Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố luôn tiên phong, gương mẫu, tâm huyết trong công việc, chủ động sáng tạo trong thực...

Phường Phúc Lợi tổ chức chùm hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Ngày đăng 26/07/2019 | 04:54  | Lượt xem: 180
Thực hiện kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/04/2019 của UBND phường về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019). Phường Phúc Lợi đã tổ chức nhiều hoạt...

Kết quả công tác thi đua khen thưởng phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 02:28  | Lượt xem: 150
Thực hiện Luật thi đua khen thưởng, các văn bản của Trung Ương, Thành phố, Quận về công tác thi đua khen thưởng. Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, UBND phường coi công tác thi đua khen thưởng...

Duy trì áp dụng, thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ tại UBND phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | 05:24  | Lượt xem: 142
Thực hiện kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND phường Phúc Lợi về việc triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2019” trong đó có nội dung quan...

Những kết quả nổi bật của Hội LHPN phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 05/07/2019 | 02:42  | Lượt xem: 140
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung chỉ đạo và...

Kết quả thực hiện mô hình “Một cửa thân thiện – gần dân” phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng 01/07/2019 | 10:50  | Lượt xem: 210
6 tháng đầu năm 2019, phường Phúc Lợi tiếp nhận 4228 hồ sơ đã giải quyết 4204 hồ sơ, còn 24 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hẹn trả, không có hồ sơ chậm muộn.Trong đó tiếp nhận 504 hồ sơ trực tuyến...