bài viết chuyên sâu

Phúc Lợi quyết tâm thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng xây dựng khối phố văn minh giàu mạnh

Ngày đăng 20/08/2018 | 09:46  | Lượt xem: 484
Tối 19/8, đồng loạt 14 tổ dân phố của phường Phúc Lợi tổ chức tọa đàm về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Long Biên.

Kết quả hoạt động nổi bật 9 tháng đầu năm 2018 của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:50  | Lượt xem: 457
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban KT-XH, HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đảm bảo đúng...

Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội, vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Mỹ

Ngày đăng 11/10/2018 | 10:49  | Lượt xem: 472
Sáng 10-10-2018, Đảng ủy - HĐND – UBND - UB MTTQ phường Phúc Lợi long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; kỷ niệm 15 năm Ngày thành...

Hội LHPN phường Phúc Lợi - Phát huy hiệu mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ hội, bảo vệ môi trường”

Ngày đăng 08/10/2018 | 08:29  | Lượt xem: 396
Nhằm chung tay cùng quận Long Biên bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, nếp sống văn minh, năm 2016, Hội Phụ nữ phường Phúc Lợi đã triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo “Thu gom...

Kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phường Phúc Lợi

Ngày đăng 03/10/2018 | 02:48  | Lượt xem: 435
Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm...

Hoạt động nổi bật 9 tháng đầu năm của ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 26/09/2018 | 05:33  | Lượt xem: 272
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định. Bám sát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường, Ban đã thường xuyên...

Phúc Lợi - đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ

Ngày đăng 24/09/2018 | 11:53  | Lượt xem: 510
Phường Phúc Lợi trước đây là xã Hội Xá thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trải qua các thời kỳ phát triển, năm 1965 xã Hội Xá được thành lập thuộc huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Đầu năm 2004...

Kết quả công tác Lao động thương binh xã hội 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:29  | Lượt xem: 197
Năm 2018 với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ”, phường Phúc Lợi đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác và đã đạt được những...

Kết quả việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng đầu năm trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 13/09/2018 | 05:37  | Lượt xem: 363
Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường Phúc Lợi hàng năm, nhằm thực hiện tốt các quy định của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi...

Người cựu chiến binh tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phường Phúc Lợi

Ngày đăng 12/09/2018 | 05:22  | Lượt xem: 375
Sự lan tỏa của Quyết định 494/QĐ của UBND Quận Long Biên và Kế hoạch số 43/KH của UBND Phường Phúc Lợi về việc thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng nhà văn hóa tổ dân phố.”...

Thanh niên phường Phúc Lợi chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Ngày đăng 04/09/2018 | 11:01  | Lượt xem: 446
Thời gian qua, cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị” được Đoàn thanh niên phường triển khai với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa. Qua đó, đã phát huy tinh...

Hội LHPN phường Phúc Lợi hoàn thành tốt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 19/07/2018 | 10:57  | Lượt xem: 585
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp và quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung chỉ đạo và...

Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2018 của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 02/07/2018 | 09:11  | Lượt xem: 349
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban KT-XH, HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường...

Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 17/07/2018 | 03:55  | Lượt xem: 322
Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục...

Kết quả công tác tư pháp phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 11/07/2018 | 05:32  | Lượt xem: 268
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy – HĐND phường, sự quan tâm hướng dẫn của phòng Tư pháp quận Long Biên, UBND phường Phúc Lợi đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác Tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ...

Kết quả nổi bật về công tác DS- KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018 của phường Phúc Lợi.

Ngày đăng 12/07/2018 | 09:35  | Lượt xem: 284
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - UBND phường, sự phối hợp  chặt chẽ của các Ban, Ngành, đoàn thể, cùng sự quyết tâm của đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ từ phường đến các tổ dân phố. Công tác dân số...

Kết quả thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:07  | Lượt xem: 251
Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22/3/2018 của UBND quận Long Biên và Nghị quyết 110-NQ-ĐU ngày 27/02/2018 của Đảng ủy phường Phúc Lợi về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác cải cách hành...

Hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 05/07/2018 | 04:21  | Lượt xem: 585
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, sáu tháng đầu năm 2018, HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt chức năng,...

Kết quả nổi bật trong công tác Hội Cựu Chiến binh phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 02/07/2018 | 10:24  | Lượt xem: 243
Trong 6 tháng đầu năm 2018, hội CCB phường Phúc Lợi đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt các hoạt...

Kết quả thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 03/07/2018 | 04:12  | Lượt xem: 194
Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND phường Phúc Lợi về việc triển khai “Năm Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” trong đó có nội dung quan...