bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Lợi chủ động, sáng tạo thực hiện chủ đề Quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 24/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 128

Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” năm 2021 của Quận ủy Long Biên, phường Phúc Lợi đã chủ động, sáng tạo lựa chọn triển khai với nhiều mô hình phong phú, thiết thực.

Có thể nói, từ sau khi Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU, ngày 30/12/2020 về triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” trên địa bàn quận Long Biên năm 2021, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 trên địa bàn phường và kịp thời ban hành văn bản về triển khai thực hiện chủ đề năm và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2021; đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, phát động tới 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác mặt trận tổ dân phố; Ban Chỉ huy Công an phường, Ban Giám hiệu các trường học công lập trên địa bàn phường và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường.

(Đảng ủy phường triển khai thực hiện chủ đề Quận năm 2021)

Ngay sau hội nghị triển khai do Đảng ủy phường tổ chức, 21/21 chi bộ trực thuộc (đạt 100%) và các đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị của phường đã hưởng ứng và tham gia tích cực. 100% các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ phường đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện các nội dung thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Quận phát động và Đảng ủy phường triển khai. Kết quả, toàn phường có 31 tập thể và 12 cá nhân đã lựa chọn và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2021, trong đó, có 11/11 tập thể (tỷ lệ 100%) có thực hiện GPMB thuộc dự án đường hành lang chân đê, tuyến ngõ 279 (đường 15,5m), tuyến ngõ 201 (đường 13,5m) là đối tượng bắt buộc đã đăng ký thực hiện ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực GPMB. Ngoài ra, có 04/31 tập thể (tỷ lệ 12,9%), 02/12 cá nhân (tỷ lệ 16,7%) đăng ký mô hình trên lĩnh vực GPMB; 03/31 tập thể (tỷ lệ 9,7%), 01/12 cá nhân (tỷ lệ 8,3%) đăng ký mô hình trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị; 05/31 tập thể (tỷ lệ 16,1%), 02/12 cá nhân (tỷ lệ 16,7%) đăng ký mô hình trên lĩnh vực bảo vệ môi trường; 08/31 tập thể (tỷ lệ 25,8%), 05/12 cá nhân (tỷ lệ 41,7%) đăng ký mô hình trên lĩnh vực văn hóa xã hội; 01/31 tập thể (tỷ lệ 3,2%), 02/12 cá nhân (tỷ lệ 16,7%) đăng ký mô hình trên lĩnh vực an ninh quốc phòng và 03/31 tập thể (tỷ lệ 9,7%), 02/12 cá nhân (tỷ lệ 16,7%) đăng ký mô hình trên lĩnh vực khác.

(UBND phường tuyên truyền, thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đường hành lang chân đê)

(Hội LHPN phường tuyên truyền đảm bảo VSTATP cho các tiểu thương chợ May 10)

(Hội CCB phường tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT tại Cổng trường học)

Qua triển khai đăng ký thực hiện, tính đến nay, bước đầu 31 tập thể và 12 cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2021 trên các lĩnh vực đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động theo các nội dung, tên lĩnh vực lựa chọn. Trong đó, 100% các tập thể có thực hiện GPMB thuộc dự án đường hành lang chân đê, tuyến ngõ 279 (đường 15,5m), tuyến ngõ 201 (đường 13,5m) là đối tượng bắt buộc đã tổ chức ít nhất 01 buổi tuyên truyền, vận động một số hộ gia đình nằm trong diện GPMB hiểu rõ chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và phối hợp với UBND phường để thực hiện các thủ tục triển khai dự án. Bên cạnh đó, UBND phường đã tổ chức 04 buổi về tuyên truyền, công khai Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường hành lang chân đê; 01 buổi về triển khai thi công tuyến đường 15,5m (ngõ 279); Hội Cựu Chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Công an phường tổ chức 01 buổi tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh tham gia đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các Cổng trường vào giờ đưa trẻ đến trường; Hội LHPN phường tổ chức tuyên truyền cho các hội viên, tiểu thương chợ May 10 thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;…

Với tầm quan trọng của chủ đề công tác năm 2021 của Quận, bước đầu Đảng ủy phường Phúc Lợi đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, qua thực hiện đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, đơn vị; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao, phát huy được sức mạnh tập thể. Trong thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân thấy rõ lợi ích thiết thực đối với địa phương khi triển khai các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân Vận khéo” thực hiện chủ đề công tác năm 2021 do Quận phát động góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2021./.