bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi
Ngày đăng 10/07/2020 | 14:58  | Lượt xem: 181

6 tháng đầu năm 2020 chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Quận uỷ, HĐND quận, Đảng ủy - HĐND phường và sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND phường, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân phường Phúc Lợi quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Về phát triển kinh tế: Chợ Phúc Lợi và chợ May 10 duy trì hoạt động và thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí chợ an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai phương án giảm đàn và chấm dứt chăn nuôi trên địa bàn phường giai đoạn 2019-2020, tính đến tháng 6/2020 đã giảm 7 hộ chăn nuôi , hiện còn 7 hộ chăn nuôi trong khu dân cư và 21 hộ chăn nuôi ngoài bãi.

Về thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 88,7% so dự toán (tăng 17,2% so với cùng kỳ); Ngân sách phường đạt 90%. Tổng chi ngân sách ước đạt 39,7% dự toán.   

Công tác quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo. Hoàn thiện và kết thúc công khai 02 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; 12 hồ sơ cấp đổi GCN giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 05 hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trật tự xây dựng, trên địa bàn phát sinh 76 công trình xây dựng trong đó 100% có phép. Kê khai thuế xây dựng 76 hộ trong đó đã có 63 hộ đã nộp, 7 hộ có hợp đồng với công ty đã chuyển CCT để thu thuế, 06 hộ dưới ngưỡng.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của các cấp đối với các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên tổ chức thu lãi, giải ngân cho các hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất;  giải quyết việc làm cho 177 người

Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Chủ động rà soát, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban; kịp thời triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận và diễn biến của tình hình dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi từ vùng dịch về và ban hành quyết định cách ly y tế kịp thời 140 trường hợp đi, đến, qua vùng dịch (tiếp xúc lần cuối trong vòng 14 ngày) về địa phương theo quy định; duy trì công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục, chợ, cơ sở khám chữa bệnh, các nhà trường....; huy động xã hội hóa vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - KHHGĐ, thực hiện chỉ tiêu về bảo hiểm y tế tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, kế hoạch. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020, kết quả đã có 174 đơn vị máu được hiến tặng đạt 133% chỉ tiêu giao.

Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình cơ quan điện tử; mô hình  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận 4124 hồ sơ; đã giải quyết 4100 hồ sơ đạt 99,42%, còn 24 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3- 4, trả kết quả tại nhà 84 trường hợp khai sinh; 26 trường hợp khai tử và 23 trường hợp hỗ trợ hỏa táng 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trước hạn, không có hồ sơ chậm muộn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình hình kinh tế - xã hội của phường Phúc Lợi cũng bộc lộ một số tồn tại, cụ thể: Việc thực hiện phương án giảm đàn còn chậm tiến độ, chưa kiên quyết. Tổ dân phố số 1 và 11 chưa hoàn thành công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố theo tiến độ kế hoạch đề ra. Còn tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị quanh khu vực chợ Phúc Lợi, các trường hợp bán hàng rong dọc phố Vũ Xuân Thiều, cạnh trung tâm văn hóa phường.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2020, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong phường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.