bài viết chuyên sâu

Công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2020 phường Phúc Lợi đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Ngày đăng 03/08/2020 | 16:40  | Lượt xem: 210

Đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội chung của phường.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – HĐND – UBND phường, bộ phận lao động thương binh và xã hội phường đã thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ chính sách liên quan tới công tác ưu đãi người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế trên địa bàn phường.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách được quan tâm. Tổ chức, thăm hỏi, tặng quà của các cấp tới người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 đảm bảo đúng, đủ và kịp thời: Có 249 người được Chủ tịch nước tặng quà, kinh phí trên 51 triệu đồng; 283 người được tặng quà của Thành phố Hà Nội, kinh phí trên 233 triệu đồng; 146 người được tặng quà của quận, kinh phí trên 158 triệu đồng; 478 người được tặng quà của phường, kinh phí trên 170 triệu đồng; 98 người được tặng quà từ nguồn xã hội hóa, kinh phí trên 19 triệu đồng. Tổng cộng toàn phường có 1.611 lượt người được nhận quà của các cấp với tổng số tiền hơn 667 triệu đồng.

Năm 2020 dưới sự ảnh hưởng của đại dịch covid 19 đã tác động trực tiếp rất lớn đến đời sống nhân dân. Công tác rà soát, lập danh sách, chi trả kinh phí hỗ trợ người có công và thân nhân người có công do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời cho 175 người có công và thân nhân người có công với tổng số tiền 262.500.00 triệu đồng.

Công tác cấp phát thuốc, khám sức khỏe cho các đối tượng chính sách  được triển khai thực hiện tốt, đạt kết quả cao: Năm 2020 phối hợp với Trung tâm y tế quận Long Biên, Bệnh viện mắt Hà Nội, phòng xét nghiệm Hi-medic tổ chức khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 174 đối tượng chính sách người có công tại Trạm y tế phường.

Công tác vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020 của phường được phát động đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện tại số quỹ vận động được là 107 triệu đồng đạt 107% kế hoạch quận giao. Bàn giao và đưa vào sử dụng 01 nhà tình nghĩa hộ ông Trần Anh Tốn – Thương binh 4/4 tổ dân phố số 4 với tổng kinh phí hỗ trợ là 70 triệu đồng, trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường Phúc Lợi. Chế độ điều dưỡng cho người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ: Đầu năm 2020 có 26 người có công với cách mạng được đi điều dưỡng ngoài trung tâm và tại trung tâm.

Công tác hỗ trợ và giúp đỡ hộ cận nghèo được phường và các đơn vị, doanh nghiệp chung tay phối hợp thực hiện hiệu quả: Năm 2020 toàn phường có 0 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Năm 2020 phường tiếp tục vận động tổ dân phố và anh em, người thân hộ cận nghèo cùng với 13 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ 16 hộ cận nghèo mức 500.000 đồng/tháng/hộ đến 1.500.000 đồng/tháng/hộ thời gian hỗ trợ từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020. UBND phường đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ cho 16 hộ cận nghèo 6 tháng đầu năm 2020 với tổng số tiền 81 triệu đồng. UBND phường thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ cho các hộ cận nghèo hàng tháng đảm bảo các hộ ổn định cuộc sống. 6 tháng đầu năm thoát 04 hộ cận nghèo.

Công tác lao động việc làm 2 tháng đầu năm 2020 đã có nhiều chuyển biến như đã giải quyết việc làm cho 224 người thông qua các hình thức: vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội 118 người và tự tạo việc làm 106 người. Thực hiện tiếp nhận và thụ lý 178 hồ sơ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch covid 19 tháng 4. Đã chi trả 99 triệu kinh phí hỗ trợ cho 99 trường hợp.

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn phường được đặc biệt quan tâm: Nhân tháng hành động vì trẻ em 1/6/2020 có 15 trẻ em có HCĐB được nhận quà với tổng số tiền 4,5tr đồng.

Về công tác phòng chống ma túy, mại dâm. Đã lập hồ sơ cai nghiện tự nguyện 2/5 đối tượng đạt 40% chỉ tiêu kế hoạch giao, cai nghiện tại cộng đồng 1/2 đối tượng đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch giao; cai nghiện bắt buộc 1/3 đối tượng đạt 33,3% chỉ tiêu kế hoạch giao. Hiện nay các ngành, đoàn thể đang quản lý 28 đối tượng sau cai, nhìn chung các đối tượng chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương.

Đạt được những kết quả to lớn trên chính là nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể phường. Trong thời gian tới UBND phường sẽ tiếp tục thực hiện tốt và hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu quận giao về công tác trợ giúp hộ cận nghèo, công tác lao động việc làm và công tác ma túy...góp phần xây dựng quê hương Phúc Lợi ngày càng văn minh, giàu đẹp./.