CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Ngày đăng 08/08/2016 | 09:03  | Lượt xem: 402

Chiều ngày 06/8/2016, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Tại buổi học tập, đảng viên trong Đảng bộ phường đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản văn kiện Đại hội XII của Đảng đó là: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy phường đã triển khai nội dung trọng tâm của Đảng bộ phường  trong thời gian tới. Theo đó, trong tháng 8/2016 phường  tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng  đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tế của phường. Trên cơ sở đó 22 chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành thảo luận, quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo thống nhất, đồng thuận để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016.