CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
Ngày đăng 10/01/2017 | 15:14  | Lượt xem: 883

Ngày 07/01/2017, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đồng chí Đào Xuân Dũng - Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy; đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường.

Tại buổi học tập, đảng viên trong Đảng bộ phường đã được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sự cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã triển khai nội dung trọng tâm của Đảng bộ phường  trong thời gian tới. Đồng chí cũng nhấn mạnh  mỗi cá nhân đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình đối chiếu với 3 nhóm biểu hiện và 27 nhận diện suy thoái mà nghị quyết TW 4 đã nêu để xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của mình gắn với thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao tính minh bạch, công khai trong quá trình tu dưỡng rèn luyện theo kế hoạch cá nhân để nhân dân giám sát, theo dõi và giúp đỡ. Trên cơ sở đó 21 chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành thảo luận, quán triệt, triển khai trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo thống nhất, đồng thuận để đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.