CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Ngày đăng 13/02/2017 | 16:16  | Lượt xem: 602

Chiều ngày 10/02/2017, tại phòng họp số 1 UBND, Ban thường vụ Đảng ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó Bí thư TTĐU, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận; đồng chí Chu Thị Huế - PBTĐU- Chủ tịch UBND phường; các đồng chí thường vụ Đảng ủy; các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường.

Tại hội nghị các đồng chí trưởng các đoàn thể đã đánh giá tóm tắt kết quả công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Năm 2016, MTTQ và các đoàn thể đã tiếp tục việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, bám sát Chương trình, kế hoạch công tác năm, triển khai các hoạt động gắn với tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, tập trung triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016. Chủ động trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương tới đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát huy tinh thần đổi mới, tạo sự chuyển biến trong công tác vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.  

Cùng với những thuận lợi đó, các ngành, đoàn thể cũng gặp những khó khăn như công tác tổ chức cán bộ ở chi tổ hội; công tác kiểm tra, giám sát, còn đoàn thể chưa chủ động bám sát kế hoạch để triển khai, chưa phối hợp chặt chẽ những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nên việc thực hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

 Trên cơ sở báo cáo của các đoàn thể, các đồng chí Ban thường vụ đã phát biểu chỉ đạo đối với từng đoàn thể, phân tích rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế để khắc phục của các đoàn thể trong năm 2017.

Qua các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị và để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2017, đồng chí Dương Ngọc Dũng -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung xây dựng triển khai kế hoạch,chương trình công tác năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 - CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", 03 Chương trình công tác quận ủy, thực hiện Năm CCHC - Năm trật tự và văn minh đô thị; đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả và được cụ thể hóa thành biểu tiến độ theo từng tháng.

2. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền,giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên; quan tâm tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Thành phố, Quận về lĩnh vực TTĐT, TTXD, thu thuế, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường……chăm lo quyền lợi của hội viên, nắm bắt dư luận của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường.

3. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy về công tác nhân sự, tổ chức, cán bộ hội, nhất là các chi hội còn khó khăn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết; tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên được tham gia các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức gắn với thực hiện các phong trào, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên.

4. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội xây dựng đảng, chính quyền theo Quyết  định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI);  triển khai việc thực hiện 06 Quy chế dân chủ của quận.

5. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch giữa UBND với UBMTTQ và các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do hội cấp trên triển khai, phát động. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đánh giá, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về hoạt động của các ngành, đoàn thể… gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.