CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 6.
Ngày đăng 29/06/2017 | 11:09  | Lượt xem: 218

Chiều ngày 27/6/2017 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nghị quyết lãnh đạo tháng 7/2017.

Đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường.

Tại hội nghị đồng chí  Phạm Thị Kim Bình- Phó Bí thư thường trực, đồng chí Chu Thị Huế-Phó bí thư Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phường. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017 Đảng ủy, UBND phường đã chủ động triển khai toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 bằng các biểu kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như công tác thu chi ngân sách được đảm bảo (tổng thu ngân sách phường 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường ước thực hiện  là: 15.284.027.000 đồng đạt 61.5% KH, tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm: 3.680.964.000 đồng đạt 49% dự toán); công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 81,8% KH; công tác quản lý trật tự đô thị, thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được bảo đảm; Hội đồng nhân dân phường triển khai thực hiện 8 buổi giám sát chuyên đề, trong đó các ban HĐND tổ chức giám sát 4 buổi; Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy kiểm tra 02 chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch số 20 - KH/ĐU ngày 14/1/2016 của Đảng ủy, kiểm tra  5 chi bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra công tác thu, nộp Đảng phí 03 chi bộ, giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với 5 chi bộ tổ dân phố; chỉ đạo hoàn thiện 5 hồ sơ kết chuyển đảng chính thức, xem xét đề nghị kết nạp 4 quần chúng vào Đảng, cử 04 đ/c tham gia lớp học lí luận chính trị, trao huy hiệu đảng cho 63 đảng viên, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW…

Phát biểu tại hội nghị có 6 ý kiến tham gia góp ý về việc khắc phục các tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, thực hiện tốt các trùm hoạt động kỷ kiêm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ,  công tác quản lý trật tự đô thị…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy phường cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ dân phố, tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Tiếp tục duy trì, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động cơ quan phường.