CÔNG TÁC ĐẢNG

Đại hội chi bộ điểm phường Phúc Lợi
Ngày đăng 16/08/2017 | 20:24  | Lượt xem: 219

Chiều ngày 16/8/2017, chi bộ tổ dân phố số 4, phường Phúc Lợi, quận Long Biên đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là chi bộ được Đảng bộ phường chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cho các chi bộ khác.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Thị Thân- UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Long Biên, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, BCH Đảng ủy, Trưởng các đoàn thể chính trị; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường và toàn thể đảng viên chi bộ 4.

Chi bộ tổ dân phố số 4, phường Phúc Lợi hiện có 18 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân địa phương. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với địa bàn dân cư, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chi bộ quan tâm chú trọng; công tác phát triển Đảng được đặc biệt quan tâm, trong nhiệm kỳ qua chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu thảo luận tại đại hội đã có 3 ý kiến đề xuất các giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Vai trò của phụ nữ và tổ chức đoàn thể thực hiện năm trật tự văn minh đô thị; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã biểu dương những kết quả mà chi bộ tổ dân phố số 4 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm trong mọi lĩnh vực; đoàn kết, đổi mới, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay tại địa bàn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chú trọng tự phê bình và phê bình; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Đồng chí cũng nhấn mạnh: từ thành công của đại hội điểm, Đảng ủy phường sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ còn lại chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội theo kế hoạch đề ra.

Đại hội đã bầu được Cấp ủy Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; đồng chí Trần Thị Lân được bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và biểu quyết thống nhất thông qua  nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với những chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Cấp ủy Chi bộ 4 (nhiệm kỳ 2017-2020)