CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ tổ dân phố 13 tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Ngày đăng 20/08/2017 | 13:01  | Lượt xem: 223

Sáng ngày 20/8/2017, tại nhà văn hóa tổ 13, Chi bộ tổ dân phố 13 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đồng chí Phạm Thị Kim Bình- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí đại diện các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ dân phố và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của các đồng chí đảng viên chi bộ Tổ dân phố số 13.

Đại hội đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Bính - Bí thư chi bộ tổ dân phố 13 nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trình tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND phường, sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, đoàn thể phường; đảng viên chi bộ và nhân dân tổ dân phố 13 đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đề ra, với những thành tích, kết quả nổi bật, đó là: tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt phù hợp với địa bàn dân cư, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các đồng chí đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện, qua việc đánh giá kết quả thực hiện của đảng viên đã có tác động đến việc đảng viên nêu cao thinh thần trách nhệm thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu thảo luận tại Đại hội đã có 4 ý kiến đề xuất các giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với tổ dân phố và các đoàn thể; Vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội trong việc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị; công tác kiểm tra giám sát của chi bộ trong việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã biểu dương những kết quả mà chi bộ tổ dân phố 13 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tiếp tục gương mẫu đi đầu, nêu cao trách nhiệm trong mọi lĩnh vực; đoàn kết, đổi mới, tập trung xây dựng chi bộ thực sự TSVM để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ; gắn với việc xây dựng tổ dân phố, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương lần thứ 4 (khóa XII) về " Tăng cường xây dựng chỉnh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến, " Tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay sau đại hôi, chi bộ cần xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy chi bộ 2017 - 2020, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên đang sinh hoạt.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Bính tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ tổ dân phố 13 nhiệm kỳ 2017 – 2020 và biểu quyết thống nhất thông qua  nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với những chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.