CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ Công an phường Phúc Lợi tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020
Ngày đăng 23/08/2017 | 21:04  | Lượt xem: 959

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 22/6/2017 của Đảng ủy phường Phúc Lợi về “Tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2017-2020”. Sáng ngày 23/8/2017, Chi bộ Công an phường tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ công an.

Báo cáo chính trị của Chi bộ Công nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Công an luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong đó chi bộ đã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Do vậy tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định; tuyệt đại đa số đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức và lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa đồng thời tích cực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII và nhiệm vụ cấp trên giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó đề ra các phương pháp khắc phục. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của chi bộ Công an trong nhiệm kỳ 2015 - 2017; đồng thời chỉ đạo chi bộ Công an phường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Phạm Văn Chiến - Trưởng Công an phường giữ chức Bí thư Chi bộ và Đại hội đã thông qua Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020./.