CÔNG TÁC ĐẢNG

Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 26/08/2017 | 20:13  | Lượt xem: 207

Chiều ngày 26/8/2017 tại hội trường nhà văn hóa khối I, Chi bộ 1 phường Phúc Lợi đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Kim Bình - UVTV, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đình Độ - ĐUV, Bí thư chi bộ 3, cùng các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiển- Bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy trình bày trước Đại hội, Báo cáo chính trị, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, kiểm điểm các cấp ủy về các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2017. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 trên tất cả các lĩnh vực; các đồng chí đảng viên sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến, giải pháp thực hiện chỉ tiêu của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Những ý kiến tham luận được đoàn chủ tịch ghi nhận, bổ sung vào bản Báo cáo chính trị của chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Phạm Thị Kim Bình - UVTV, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: phát triển kinh tế - văn hóa xã hội; Xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ người, rõ việc, hàng tháng lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Cán bộ, đảng viên gương mẫu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nắm bắt tư tưởng, dư luận của nhân dân để giải quyết kịp thời giải quyết không để trở thành những điểm bức xúc, phức tạp. Lãnh đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa các đoàn thể trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng phường Phúc Lợi văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã bầu được Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới; đồng chí Nguyễn Văn Hiển được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và biểu quyết thống nhất thông qua  nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020./.

 

Cấp ủy chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020