CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ 8 tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020
Ngày đăng 10/09/2017 | 20:01  | Lượt xem: 226

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường, Đ/c Phạm Văn Chiến- UVTV, Trưởng công an phường, đ/c Lê Thị Tầm- ĐUV, công chức tư pháp hộ tịch và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Chu Đình Thiều - thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo TDP,MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương;  Kinh tế ổn định, thu các loại thuế, quỹ hoàn thành chỉ tiêu ; Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao phát triển mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao, số hộ đạt gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên. Công tác từ thiện, khuyến học khuyến tài được quan tâm, hiện TDP không có hộ nghèo, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường…An ninh trật tự được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Hoàn thành 100% kế hoạch đăng ký tuổi 17, tham gia huấn luyện dân quân và dự bị động viên.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chi bộ quan tâm lãnh đạo, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết lãnh đạo các cấp của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện thường xuyên.Qua kết quả phân tích chất lượng đảng viên hành năm, Chi bộ không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vu chính trị của tổ dân phố, kế hoạch công tác của ngành dọc cấp trên. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như: Mặt bằng dân trí chưa đồng đều, ủng hộ một số qũy chưa được cao.Với tinh thần xây dựng, đại hội đã được nghe các kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu đối với các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ vào bản báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2020.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường đã biểu dương những thành tích Chi bộ 8 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện văn minh đô thị, phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, VSMT…, Công tác xây dựng đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và phát triển đảng viên mới.

Trong không khí nghiêm túc, trang nghiêm, dân chủ đại hội đã lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ, trách nhiệm để bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ./.