CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ trường Mầm non Tuổi Hoa Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 12/09/2017 | 17:51  | Lượt xem: 685

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Phúc Lợi ngày 22/6/2017, Chi bộ trường Mầm non Tuổi Hoa tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Hoài Nam - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 do đồng chí Hoàng Diệu Liên  - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 trình bày. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Hoài Nam - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới giảng dạy và học tập của nhà trường. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quần chúng phát huy tinh thần dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng nâng cao tính tự giác, tính hiệu quả để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Diệu Liên giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tình giữ chức Phó Bí thư chi bộ .           

Sau nửa ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Trường Mầm non Tuổi Hoa  nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã thành công tốt đẹp. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết của Đảng cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi, Chi bộ Trường Mầm non Tuổi Hoa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020./.