CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị cán bộ chủ chốt phường Phúc Lợi về công tác quy hoạch cán bộ
Ngày đăng 16/09/2017 | 16:08  | Lượt xem: 324

Sáng ngày 16/9/2017, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị giới thiệu quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt phường nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Dự hội nghị, có đồng chí Vũ Thị Thân- UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, đ/c Dương Ngọc Dũng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đ/c Phạm Thị Kim Binh-Phó Bí thư TTĐU, đ/c Chu Thị Huế- Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong trong BCH Đảng bộ , trưởng các đoàn thể, các đồng chí là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, hiệu trưởng các nhà trường.

Quy hoạch cán bộ là một nội dung rất quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, phục vụ cho công tác bố trí, luân chuyển, sử dụng cán bộ của quận và phường.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và Kế hoạch số 102-KH/QU ngày 18/8/2017 của Quận ủy Long Biên để chủ động về nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt và bảo đảm hệ số quy hoạch theo quy định.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi có 15 đồng chí, lãnh đạo diện Ban thường vụ quận ủy quản lý là 06 đồng chí. Qua rà soát quy hoạch, có 03 đồng chí trong Đảng ủy không đủ tuổi quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua Đề án quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi chuẩn bị. Hội nghị đã tiến hành biểu quyết lấy tín nhiệm bằng phiếu kín giới thiệu quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ là 17 đồng chí, Ban thường vụ là 07 đồng chí, các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý quy hoạch từ 2-3 đồng chí vào một chức danh./.