CÔNG TÁC ĐẢNG

Hội nghị giao ban Bí thư Chi bộ, Trưởng đoàn thể đánh giá kết quả lãnh đạo 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 05/10/2017 | 16:54  | Lượt xem: 313

Chiều ngày 29/9/2017, tại hội trường, Thường trực Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng đoàn thể đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2017.

Dự hội nghị, có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, trưởng đoàn thể, Bí thư chi bộ; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ phường chủ trì hội nghị. 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Bình – Phó bí thư thường trực  Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong 9 tháng đầu năm 2017. Theo báo cáo cho thấy trong 9 tháng, Đảng ủy phường đã lãnh đạo toàn diện HĐND-UBND –UBMTTQ và các đoàn thể: Tập trung triển khai toàn diện công tác; lãnh đạo công tác cán bộ, chú trọng công tác phát triển Đảng, công tác dân vận, thực hiện quy  chế dân  chủ, công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy trình tiến độ kế hoạch đề ra; chú trọng triển khai chuyên đề nghiệp vụ công tác Đảng. Chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Công tác kiểm tra giám sát hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển Đảng viên đã hoàn thành 5/6 chỉ tiêu. Việc triển khai ứng dụng mô hình cơ quan điện tử có sự chuyển biến. Lãnh đạo chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Một số chỉ tiêu thu thuế đạt và vượt kế hoạch đề ra; Thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4; Tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm bữa cỗ đông người. Lãnh đạo Đại hội Đoàn thanh niên, hội CCB, công đoàn phường nhiệm kỳ 2017-2022 thành công…

Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy triển khai quán triệt Nghị quyết số 96 -NQ/ĐU ngày 28/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017.

Tại hội nghị có 7 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả công tác trog 9 tháng đầu năm và Nghị quyết lãnh đạo tháng 10/2017. Đồng thời tập trung phân tích rõ những tồn tại hạn chế đặc biệt trong công tác giải quyết tồn tại trật tự đô thị; công tác vệ sinh môi trường; công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác tổ chức đại hội tại chi bộ; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ…

Trên cơ sở các ý phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy kết luận, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đoàn thể, chi bộ cần tập trung  cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, căn cứ chức năng, thẩm quyền, đặc điểm của từng đơn vị có trách nhiệm xây dựng nghị quyết, kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết tháng 10/2017 Đảng ủy đã đề ra.