CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Phúc Lợi sơ kết thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên” giai đoạn 2017-2020”
Ngày đăng 24/11/2017 | 19:11  | Lượt xem: 206

Chiều ngày 24/11/2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên” tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường giai đoạn 2017-2020”

Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Văn Hạnh-Phó Chủ nhiệm UBKT quận ủy; đồng chí Đ/c Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ phường và toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Kim Bình-Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ phường trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện chuyên đề " Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát"; Đ/c Chu Thị Huế- PBTĐU, Chủ tịch UBND phường trình báo cáo sơ kết việc thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên" của Đảng ủy phường Phúc Lợi.

Báo cáo chuyên đề  "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ" đã nêu rõ ngay sau khi chuyên đề được triển khai, bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của UBKT quận ủy Long Biên, Đảng ủy phường đã triển khai kịp thời chuyên đề đến 21/21 chi bộ trực thuộc, cung cấp đầy đủ hồ sơ và hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đảng ủy phường duy trì chế độ sơ kết quý để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, tiếp tục đôn đốc thực hiện nhiệm vụ quý sau nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra năm 2017. Bên cạnh đó các chi bộ cũng đã chủ động bám sát nội dung chuyên đề để xây dựng kế hoạch của chi bộ mình phù hợp thực tế, với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề. Thông qua việc thực hiện chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ phường Phúc Lợi đã từng bước có những chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu, của mỗi Đảng viên. Kết quả trong năm 2017 đã có 12 chi bộ tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với 13 đảng viên; 15 chi bộ tổ chức giám sát thường xuyên đối với 53 Đảng viên; 16 chi bộ tổ chức giám sát chuyên đề đối với 23 Đảng viên; Qua giám sát đã chỉ ra những tồn tại hạn chế để khắc phục.

Báo cáo thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên" đã thể hiện rõ chất lượng, hiệu quả sau khi triển khai chuyên đề. 100% chi bộ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Số đảng viên được phân công là 375 đ/c, chiếm tỷ lệ 98,68%, Số đảng viên chưa được phân công nhiệm vụ 05 đ/c, chiếm tỷ lệ 1,32% (Trong đó có 03 đ/c mới chuyển về, 02 đ/c tuổi cao, sức yếu, ốm đau). Qua phân công nhiệm vụ các chi bộ. đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 07 lượt với 8 đảng viên, giám sát chuyên đề 17 lượt với 22 đảng viên, giám sát thường xuyên 17 lượt với 41 đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với kế hoạch tu dưỡng thực hiện Nghị quyết TW4 của đảng viên. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời nhận ra được những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ, qua đó giúp đảng viên khắc phục những khuyết điểm đề thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

Sau khi nghe báo cáo hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận, trao đổi những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát và công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên và đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện chuyên đề trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị đồng chí Trần Văn Hạnh-Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy đã phát biểu ghi nhận công tác triển khai, lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện 2 chuyên đề của Đảng ủy phường, kết quả thực hiện của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Lợi, đối với nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường tiếp tục có những đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm, quý , tháng để triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất chuyên đề" Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020"  và  chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên" nhằm xây dựng chi bộ, Đảng bộ phường Phúc Lợi, quận ủy Long Biên ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Thay mặt Đảng ủy phường, phát biểu kết luận hội nghi, đồng chí Dương Ngọc Dũng-BTĐU, CT HĐND phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng chí chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chuyên đề trong thời gian tiếp theo, các đồng chí trong  Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chi bộ việc thực hiện, các đồng chí  Bí thư, các cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện  2 chuyên đề, triển khai tới toàn thể Đảng viên của chi bộ để thực hiện, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh.

Để ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện chuyên đề, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã quyết định khen thưởng đối với 10 tập thể chi bộ đạt thành tích tốt trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát , công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên năm 2017.

 

Khen thưởng các tập thể đã có thành tích tốt trong tổ chức thực hiện chuyên đề