CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Ngày đăng 25/12/2017 | 08:44  | Lượt xem: 300

Sáng ngày 23/12/2017, tại Hội trường UBND Phường Phúc Lợi , Đảng ủy Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên tại hội nghị có Đào Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND Phường; đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong ban Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Đảng uỷ viên; trưởng các đoàn thể chính trị, đồng chí trong cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường, đồng chí cán bộ chủ chốt của các tổ dân phố.

Sau phần khai mạc, đồng chí báo cáo viên quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của bốn Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII):  Nghị quyết số 18-NQ/TW "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới". Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Các cấp ủy chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu tham dự. Đồng chí Dương Ngọc Dũng cũng đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu, khoá XII thực hiện viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập Nghị quyết, đồng thời  làm tốt công tác truyền truyền quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống./.