CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị quán triệt quy định 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị
Ngày đăng 17/01/2018 | 09:07  | Lượt xem: 262

Ngày 16/1/2018, tại Hội trường UBND Phường Phúc Lợi , Đảng ủy Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị quán triệt quy định 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và toạ đàm về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; đồng thời triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

     Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Nam – Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy; đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND Phường; đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ,  thường thực HĐND – UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, Ủy viên UB kiểm tra Đảng ủy, đồng chí trong cấp ủy chi bộ

     Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã nhấn mạnh Quy định 102 là  văn bản rất quan trọng và cần thiết, đã khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng thời đồng chí Dương Ngọc Dũng cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ các dấu hiệu để nhận diện tính chất vi phạm, mức độ xử lý; trao đổi, thảo luận để làm rõ những vấn đề còn thắc mắc, chưa rõ... Với cương vị của mình, từng đồng chí lãnh đạo ngoài việc học tập, nghiên cứu kỹ các quy định về xử lý đảng viên vi phạm còn phải nắm vững, hiểu sâu để truyền đạt đến Đảng viên, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ quá trình triển khai nghiên cứu Quy định, đổi mới quán triệt bảo đảm thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc thảo luận đối thoại để hiểu rõ, hiểu kỹ về quy định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

     Sau khi được học tập quy định 102, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung tọa đàm và thảo luận về công tác kiểm tra giám sát năm 2018.

 

     Cũng tại hội nghị, nhằm tạo sự thống nhất, tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai kế hoạch tu dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã triển khai hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Phường Phúc Lợi năm 2018. Hướng dẫn này thay thế cho hướng dẫn số 05 HD/ĐU ngày 22/2/2017 của Đảng ủy phường Phúc Lợi./.