CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động thi đua năm 2018
Ngày đăng 17/01/2018 | 15:57  | Lượt xem: 525

Sáng ngày 15/01/2018 tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi; ĐU-HĐND-UBND-UB MTTQ phường Phúc Lợi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Thị Thân - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT quận ủy Long Biên; đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; các đồng chí lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ phường; Trưởng các ngành, đoàn thể; các đồng chí Đảng viên nhận huy hiệu Đảng; Cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Đảng bộ phường Phúc Lợi có 11 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 03/02/2018. 6 đồng chí đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi đảng sẽ được Quận ủy trao tại Quận. 5 đồng chí đảng viên được trao huy hiệu tại Lễ kỷ niệm hôm nay, trong đó có 02 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 45 năm và 02 đảng nhận huy hiệu 40 năm,01 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trường thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng rất có ý nghĩa, thể hiện được sự tôn trọng những người đã xứng đáng được Đảng tôn vinh.

Trong diễn văn kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã khẳng định, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 88 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, mà đỉnh cap là thắng lợi của Cách mạng Tháng tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, là một tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm qua Đảng bộ phường Phúc Lợi  đã vượt qua những thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển. Trong mỗi giai đoạn phát triển Đảng bộ phường luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để  hoàn thành tốt các  chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ những khó khăn ban đầu, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, cộng sự, cùng các thế hệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra. Những thắng lợi rực rỡ đó đã tô thắm lá cờ truyền thống vinh quang của Đảng được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân  địa phương ghi nhận và trân trọng, đây là động lực, là niềm tin để Đảng bộ và nhân dân trong toàn phường hôm nay phấn đấu xây dựng  phường trở thành phường văn minh giàu đẹp.

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cũng là dịp tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2017.

Được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, khích lệ của lãnh đạo Quận ủy - UBND Quận Long Biên, sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành của quận, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017 phường đạt được kết quả nhất định. Các chỉ tiêu do quận và HĐND phường giao đều đạt và vượt mức kế hoạch. Cơ quan phường đạt mô hình cơ quan điện tử; phường đạt chuẩn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Được UBND quận Long Biên  ghi nhận về thực hiện đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến với nhân dân...

Tại Lễ kỷ niệm Đảng bộ phường đã khen thưởng 03 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; 08 chi bộ đạt chi bộ “Trong sạch vững mạnh”; 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Khối chính quyền khen thưởng 09 tổ dân phố đạt danh hiệu TDP văn hóa năm 2017; 07 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Thành quả ấy bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, từ sức mạnh lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ , nhân dân phường Phúc Lợi. Tinh thần và sức mạnh to lớn ấy đã được tập trung phát triển thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bồi đắp không ngừng. Thi đua yêu nước đã trở thành một phong trào cách mạng của quần chúng, thành sức mạnh nội sinh, quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước nói chung và công cuộc xây dựng, phát triển phường Phúc Lợi nói riêng.

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội giai đoạn 2016-2020. Thay mặt ĐU-HĐN-UBND-UBMTTQ phường, đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã phát động phong trào thi đua năm 2018 với các mục tiêu:

1. Tiếp tục quán triệt các văn bản về công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, đến toàn thể cán bộ và nhân dân: công tác phối hợp giữa MTTQ với các đoàn thể để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan toả và hiệu quả.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức lao dộng hợp đồng  và  nhân dân về công tác TĐKT. phổ biến kinh nghiệm hay, các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt, việc tốt  động viên cán bộ, nhân dân tập trung mọi nỗ lực, phấn  đầu hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu năm 2018

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua , tập trung đưa phong trào thi đua về các  cụm dân cư  tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

4.  Phát động sâu rộng các phong trào thi đua, tập và nâng cao chất lượng  bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội,  phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng- an ninh, bảo đảm phát triển bền vững.

5. Thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính trong quán lý, điều hành của chính quyền  đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng của chính sách cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách có hiệu quả.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên.

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm: