CÔNG TÁC ĐẢNG

Khối Dân vận phường Phúc Lợi tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 18/01/2018 | 14:51  | Lượt xem: 716

Sáng ngày 18/1/2018, tại phòng họp số 1, Khối Dân vận, Đảng ủy phường Phúc Lợi đã tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác dân vận năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy- CTHĐND phường; Các đồng chí thành viên khối dân vận phường. 

Đồng chí Phạm Thị Kim Bình – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Trưởng khối vận phường đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2017, Triển khai chương trình công tác năm 2018. Trong năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị phường tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Việc tham mưu cho cấp uỷ giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc kịp thời, có hiệu quả. Phối hợp giữa Khối Dân vận với MTTQ và các đoàn thể ngày càng được gắn kết, kịp thời nắm bắt tình hình. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tập trung thực hiện 6 QCDC trong các lĩnh vực để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Công tác tôn giáo được quan tâm, tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định. Công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có chuyển biến đáng kể; lề lối làm việc không ngừng được cải tiến theo hướng phục vụ lợi ích của nhân dân. Các nội dung công tác dân vận ở cơ sở được chính quyền, phối hợp với Mặt trận, đoàn thể tạo nên sự đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo ổn định và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường ngày càng có chiều sâu, nội dung thiết thực gắn với lợi ích của từng đối tượng, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt là cuộc vận động xây dựng năm 2017 của phường Phúc Lợi đã góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phường.

Toàn cảnh hội nghị

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các vị đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích những nguyên nhân tồn tại và hạn chế. Đồng thời đề xuất nhứng giải pháp tích cực để thực hiện hoạt động khối vận năm 2018 đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, biểu dương những kế quả đạt được trong công tác dân vận cũng như chương trình phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với chính quyền phường năm 2017. Đồng  thời đề nghị để công tác dân vận tiếp tục đạt hiệu quả, năm 2018 các ngành, đoàn thể phường cần tiếp tục quán triệt những quan điểm của đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống. Khối chính quyền cần tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện phối hợp MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa công an, quân sự với Ban dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng trong triển khai thực hiện công tác dân vận; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 của quận đề ra “Vì một quận Long Biên xanh – sạch – đẹp”.