CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên làm việc với phường Phúc Lợi về thực hiện chương trình công tác năm 2018.
Ngày đăng 22/01/2018 | 10:13  | Lượt xem: 556

Chiều ngày 19/1/2018, tại phòng họp 1 Phường Phúc Lợi, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên làm việc với phường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; các đồng chí trong Uỷ viên Ban thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND - UBND, Trưởng các phòng, ban thuộc Quận. Phường Phúc Lợi gồm có đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND Phường, trưởng các đoàn thể chính trị.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Huế - Phó thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm 2017,  Đảng ủy phường đã phát huy vai trò lãnh đạo, cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đại hội Đảng bộ, nghị quyết, chương trình của ban chấp hành Đảng bộ phường. Trong việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, khó khăn, bức xúc trong từng thời điểm để tập trung lãnh đạo kịp thời tháo gỡ và giải quyết. Trong quá trình lãnh đạo, luôn chú trọng phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, tăng cường vài trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sức mạnh của đoàn thể quần chúng nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân. Trong năm phường Phúc Lợi đã hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, văn hóa xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng; nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch quận giao như; Thu ngân sách nhà nước:  54,9 tỷ đồng đạt 149,4% kế hoạch; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 125% kế hoạch; Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu dân số KHHGĐ. Tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3+ đạt 100% kế hoạch giao. Đặc biệt phường đã thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3, triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4;  trao giấy khai sinh và tặng hoa chúc mừng tại nhà; có thư chia buồn khi có công dân qua đời. Tổ chức giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm bữa cỗ đông người....

Cũng tại buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo các phòng ban ngành chuyên môn của quận có ý kiến đóng góp trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của phường.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu năm 2018 phường cần tập trung thực hiện những nội dung chính sau:

1. Đảng ủy, Chính quyền phường phải dự báo được tình hình phát triển đô thị của phường năm tới để chủ động trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quận giao và theo tiến độ thời gian thực hiện các dự án hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội trên địa bàn phường.
2. Trong sản xuất nông nghiệp: Tạo vùng sản xuất nông nghiệp ổn định tại khu vực đường ống dẫn dầu. Có các giải pháp lãnh đạo sản xuất phù hợp với quy hoạch đô thị và hiệu quả kinh tế, quản lý xây dựng chợ đạt chợ văn minh thương mại; Phân tích cụ thể các nguồn thu của phường để thực hiện triệt để các nguồn thu bảo đảm chỉ tiêu giao và cân đối nguồn ngân sách địa phương.

3. Về đô thị: Tập trung phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại gắn với cảnh quan đô thị như hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Thực hiện tốt công tác xây dựng tuyến đường 21m đạt tiêu chí tuyến phố văn minh. Chủ động thực hiện phương án quản lý dân cư khu đô thị.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội: Phân tích dự báo về quy mô dân số để có các giải pháp về giáo dục, y tế để đáp ứng yêu cầu tăng dân số. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện các chính sách xã hội, an sinh xã hội, giảm nghèo, dậy nghề, tạo việc làm…

5. Công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị: Phát huy vai trò đội ngũ lãnh đạo phường. Tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò của Đảng viên; củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, chủ động trong điều hành và giải quyết. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận. Xây dựng hệ thống chính trị phường vững mạnh toàn diện.