CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và kế hoạch thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”
Ngày đăng 07/03/2018 | 10:11  | Lượt xem: 510

Sáng ngày 06/3/2018 tại hội trường UBND phường Phúc Lợi triển khai thực hiện kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và kế hoạch thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận; đồng chí Dương Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Thường trực ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ; các đồng chí trưởng ngành đoàn thể; bí thư chi bộ; tổ trưởng; trưởng ban công tác mặt trận 14 tổ dân phố.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Thị Kim Bình - Phó bí thư Thường trực ĐU phường triển khai Kế hoạch “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” , mục đích thực hiện chủ đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Nâng cao nâng lực và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Huế - Phó bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường đã triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”. Mục đích của chủ đề nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành đoàn thể, người dân, tạo sự lan tỏa thông qua các mô hình thực hiện; tạo sự chuyển biến rõ nét và bền vững về cảnh quan, môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong từng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư. Triển khai xây dựng các mô hình: Tuyến đường hoa Phúc Lợi, các tuyến phố xanh - sạch - đẹp tại các tuyến phố có tên; Trụ sở cơ quan xanh - sạch - đẹp (cơ quan Đảng ủy, UBND phường); Mô hình cơ quan đơn vị xanh - sạch - đẹp; Mô hình trường học xanh - sạch - đẹp (Trường THPT Phúc Lợi); Mô hình chợ văn minh - sạch - đẹp; Mô hình tuyến ngõ, khu dân cư xanh - sạch - đẹp (TDP 13). Yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện; mỗi ngành đoàn thể chính trị, tổ dân phố chủ động đưa các giải pháp phù hợp với thực tế để thực hiện chủ đề.

Phát biểu tại hội nghị có 4 ý kiến tham luận tập trung vào: Thống nhất các nội dung của kế hoạch đề ra, tổ dân phố sẽ phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể của phường để thực hiện tốt kế hoạch đề ra; phát động trong nhân dân tổng vệ sinh vào thứ 7 hàng tuần và các ngày Lễ lớn của dân tộc.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra quận chỉ đạo thực hiện một số nội dung của kế hoạch:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; tập trung kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, năng lực chất lượng công việc của đội ngũ CBCCVC để thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

- Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 phải được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị từ phường đến các cơ sở gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Gắn với các nội dung chương trình số 01-CTr/QU, 02-CTr/QU của quận ủy năm 2018; lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai sâu, kiểm soát, đánh giá định kỳ để nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC

- Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của CBCCVC; việc thực hiện quy tắc ứng xử của CBCCVC và quy tắc ứng xử nơi công cộng theo Quyết định số 522/QĐ-UBND và Quyết định 1665/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội