CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ XXXIIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 14/04/2018 | 10:39  | Lượt xem: 510

Sáng ngày 12/4/2018, Đảng bộ Phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XXIII. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận. Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ phường; các đồng chí UVBCH Đảng bộ Phường, cấp ủy các chi bộ, tổ trưởng dân phố. Trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn dân cư phường.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường khoá XXIII và các chương trình công tác của Quận ủy. Đảng bộ phường Phúc Lợi luôn phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, trong lãnh đạo, chỉ đạo đã phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Do vậy, đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường khoá XXIII đề ra, cụ thể: đã có nhiều đổi mới, thể hiện ở mọi lĩnh vực hoạt động đều được lãnh đạo bằng các Nghị quyết, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, kế hoạch công tác có sự phân công, kiểm tra, giám sát nên đạt hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có sự tập trung trong lựa chọn đầu việc để tổ chức thực hiện; hoạt động của HĐND phường từng bước được nâng cao thể hiện qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp; qua hoạt động giám sát tập trung vào lĩnh vực cử tri quan tâm, lĩnh vực nhạy cảm nên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Các hoạt động văn hoá xã hội đã đi vào chiều sâu, hướng về tổ dân phố bằng nhiều hình thức, phương pháp cụ thể; chú trọng khai thác phát huy các thiết chế văn hoá góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lĩnh vực về quản lý Nhà nước của chính quyền phường, trọng tâm là cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” cho tổ chức, công dân từng bước đi vào nề nếp, phục vụ nhân dân tốt hơn; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, hoà giải, giải quyết đơn thư từ phường đến các tổ dân phố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động MTTQ và các đoàn thể được củng cố, nhiều đổi mới, hoạt động hiệu quả; nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tu dưỡng rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết TW 4( khóa XII) về xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ được nâng lên.Hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố đã có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày một nâng cao thể hiện trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước . MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường đã đề ra.

  Tại hội nghị có 05 ý kiến phát biểu tham luận. Các ý kiến đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Phường, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu trực tiếp tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Thu Hằng –QUV, chủ tịch LĐLĐ quận đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Phường Phúc Lợi triển khai thực hiện trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng các nhiệm trọng tâm trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ quan trọng đó là thực hiện thắng lợi chủ đề hàng năm Quận ủy đã đề ra. Cần đổi mới, tập trung đoàn kết, nâng cao hiệu lực hiệu quả đội ngũ ban chấp hành Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên từng cấp ủy chi bộ, đoàn thể chính trị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Các hoạt động cần tập trung hướng về cơ sở, đem lại lợi ích cho nhân dân tạo sự đồng thuận, nhất trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XXIII đã đề ra.