CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 11/2018
Ngày đăng 27/11/2018 | 10:55  | Lượt xem: 280

Sáng ngày 27/11/2018, tại phòng họp số 1, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành định kỳ tháng 11/2018.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Phạm Thị Kim Bình-Phó bí thư Thường trực Đảng ủy đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết tháng 11/2018 và trình Đảng ủy 03 hồ sơ công nhân chính thức của chi bộ cơ quan phường, chi bộ tổ dân phố số 2 và chi bộ tổ dân phố 12; đồng chí Dương Ngọc Dũng thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ tháng 12/2018.

 Tại phần thảo luận, hội nghị đã nghe 8 lượt ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng ủy viên làm rõ, bổ sung kết quả đã đạt được, đồng thời kiến nghị một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo tháng 12/2018.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị kết luận từng nội dung và tiếp thu ý kiến đóng góp vào bản dự thảo nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong tháng 12/2018:

1. Công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy, các tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018; Chỉ đạo đánh giá cán bộ, công chức, LĐHĐ năm 2018 (xong trước 15/12/2018). Chỉ đạo các ngành của Đảng tham mưu tổng kết năm về công tác xây dựng Đảng. Kiện toàn Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên, nhận xét đảng viên theo quy định 76 tại nơi cư trú, thực hiện quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ, đổi mới và nâng cao chất lượng  sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05.

2. Hoạt động MTTQ và các đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động tham gia công tác phối hợp với chính quyền trong tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế, quản lý TTĐT, giải phóng mặt bằng; Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề Quận “Vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp”. Tham gia các hoạt động chào mừng 74 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; 72 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12; Tết Dương lịch; Đánh giá thi đua và tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

3. Công tác xây dựng chính quyền

 Đối với HĐND duy trì lịch trực tiếp dân theo kế hoạch của HDNĐ phường. Xây dựng kế hoạch công tác của HĐND phường năm 2019, phối hợp chuẩn bị kỳ họp thứ VII của HĐND phường. Phối hợp triển khai kế hoạch và tổ chức tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ VII-HĐND phường. Tổ chức thành công kỳ họp thứ VII-HĐND phường khóa III.

Đối với UBND phường đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCC, người lao động. Tiếp tục thực hiện và đánh giá quy trình nội bộ áp dụng đối với khối UBND. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp. Thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra công vụ và đánh giá chất lượng cán bộ, công chức thực hiện.

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng

- Về phát triển kinh tế: Tiếp tục chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách, chỉ đạo kế toán ngân sách tập trung giải quyết dứt điểm việc chi kinh phí hoạt động cho các ngành, đoàn thể; tập trung thu và đôn đốc thu nợ đọng. Thực hiện quyết toán, khóa sổ ngân sách năm 2018; xây dựng phương án phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách năm 2019. Kiểm tra khắc phục tồn tại thực hiện tiêu chí văn minh thương mại tại chợ Phúc Lợi và may 10.

- Về công tác quản lý đất đai - GPMB- QLTT đô thị -TTXD & VSMT: Tăng cường công tác quản lý đất đai, phối hợp với các bộ phận chuyên môn giải quyết tốt các hồ sơ hành chính. Phối hợp giải quyết các tồn tại trong công tác GPMB các dự án; kiểm tra, kiểm soát và xử lý  các vi phạm TTĐT, TTXD & VSMT. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các chợ và cơ sở kinh doanh.

 - Về văn hóa - xã hội: Duy trì nhiệm vụ phát thanh tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin bài. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; chiến thắng điện biên phủ trên không, lễ NôEn và tết dương lịch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, duy trì  giám sát dịch bệnh và các dịch bệnh mới nổi. Tổ chức mít tinh ngày dân số thế giới và tổng kết công tác dân số KHHGĐ năm 2018.

- Công an phường tiếp tục công tác nắm tình hình và thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ huy quân thực hiện điều khám nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quận. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ công tác tuyển quân năm 2019. Kiểm kê bảo quản kiểm tra vũ khí trang bị. Phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức kỷ niệm ngày hội quốc phòng toàn dân. Xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày lễ noen và tết dương lịch.

Hội nghị biểu quyết 100% thông qua nghị quyết lãnh đạo tháng 12/2018; thông qua 03 hồ sơ chuyển đảng chính thức đề nghị Quận ủy xem xét.

Đảng ủy phường giao cho Ban thường vụ Đảng ủy hoàn thiện nghị quyết để triển khai tới chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các chi bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức trình Ban Thường vụ Quận ủy theo quy định đảm bảo thời gian./.