CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức học tập, quán triệt các nội dung hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày đăng 07/01/2019 | 09:28  | Lượt xem: 167

Ngày 6/1/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

     Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp học có đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp trí thông tin đối ngoại, Ban tuyên giáo TW, Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo TW Hội CCB Việt nam. Dự và theo dõi lớp học có đồng chí Lê Phương Chi, Cán bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy; tham dự học tập có các đồng chí trong Ban Chấp hanh Đảng bộ, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các tổ chức đoàn thể và đông đủ các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

     Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Hội nghị đã diễn ra từ ngày 02/10 đến ngày 6/10/2018 tại Thủ đô Hà Nội, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra: thống nhất ban hành các Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm về 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác; Báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh về vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; về các vấn đề trọng tâm về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và tình hình kinh tế xã hội năm 2018, định hướng năm 2019.

     Toàn cảnh hội nghị

     Kết thúc lớp học,  Đảng ủy phường triển khai nội dung viết thu hoạch và nhấn mạnh, để Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào thực tiễn, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải có tư duy, hành động cụ thể tiếp tục nghiên cứu để nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo những vấn đề mới trong các nghị quyết; các đoàn thể chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc từ vị trí, trách nhiệm, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị tự nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết Trung ương 8 xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, góp phần sớm đưa Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đi vào cuộc sống.