CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức học tập chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 27/02/2019 | 11:12  | Lượt xem: 220

Thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên ngày 16/01/2019, ngày 16/02/2019, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thông tin thời sự Quý I tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

     Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho lớp học có đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên cao cấp Trung ương. Dự, chỉ đạo và theo dõi lớp học có đồng chí Dương Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Phạm Thị Kim Bình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; tham dự học tập có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các tổ chức đoàn thể và đông đủ các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường. 

     Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã giới thiệu chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" .

     Đồng chí báo cáo viên truyền đạt các nội dung của chuyên đề

     Đồng chí cũng nêu bật mục đích của học tập chuyên đề là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Đồng thời, đồng chí báo cáo viên đã giới thiệu thông tin thời sự trong nước và quốc tế trong quý I năm 2019

     Kết thúc lớp học, đồng chí Dương Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND phường đã nhấn mạnh về xây dựng hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2019 theo hướng dẫn số 17-HD/QU ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên và yêu cầu sau học tập, các đồng chí đảng viên cần chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.