CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ phường Phúc Lợi: 86 năm – Một chặng đường lịch sử
Ngày đăng 19/02/2016 | 16:17  | Lượt xem: 433

Năm Bính Thân 2016 đến với chúng ta trong không khí ấm áp, vui tươi của mùa xuân mới, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mừng chặng đường hơn tám mươi năm Đảng lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách.

Ngày hôm nay, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta tổng kết và khắc sâu những thành tựu vĩ đại của Đảng. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế;Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

  Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tinh thần độc lập tự chủ và sáng tạo; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế…Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm lớn trong 86 năm đấu tranh cách mạng của Đảng. Đó là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cùng với sự lớn mạnh của Đảng, là một tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong những năm qua Đảng bộ phường Phúc Lợi  đã vượt qua những thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển : Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng bộ phường luôn thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để  hoàn thành tốt các  chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ những khó khăn ban đầu, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Đảng bộ phường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, cộng sự, cùng các thế hệ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra trên các mặt công tác. Các chỉ tiêu do quận và HĐND phường giao đều đạt và vượt mức kế hoạch. Kết quả đó thể hiện trên các lĩnh vực cụ thể:

 

Những thắng lợi rực rỡ đó đã tô thắm lá cờ truyền thống vinh quang của Đảng được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân  địa phương ghi nhận và trân trọng, đây là động lực, là niềm tin để Đảng bộ và nhân dân trong toàn phường hôm nay phấn đấu xây dựng  phường trở thành phường văn minh giàu đẹp. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ phường đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, cần tập trung cao trí tuệ, tinh thần đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và phát triển. Thuận lợi lớn là chúng ta tiếp tục có môi trường chính trị ổn định, đất nước phát triển, chúng ta luôn giành được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, khích lệ của lãnh đạo Quận ủy - UBND Quận Long Biên, sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành của quận, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn phường Phúc Lợi.năm 2015 phường đạt được kết quả đáng khích lệ.

Các chỉ tiêu do quận và HĐND phường giao đều đạt và vượt mức kế hoạch kết quả đó thể hiện trên các lĩnh vực sau:

          * Lĩnh vực phát triển kinh tế :  

          - Công tác chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách được thực hiện hiệu quả và đạt kết quả cao.Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường năm 2015 ước thực hiện 38,3 tỷ đồng, đạt 211 % kế hoạch, Tổng chi ngân sách ước thực hiện 20 tỷ đồng đạt 74% KH, trong đó chi thường xuyên 8 tỷ đồng đạt 100% KH; chi đầu tư xây dựng 12 tỷ đồng đạt 65% KH.

- Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn phường được duy trì và phát triển, hiện phường đang quản lý thuế 198 hộ kinh doanh. Duy trì  hoạt động chợ Phúc Lợi và chợ May 10; rà soát, hướng dẫn các chợ thực hiện tiêu chí chợ văn minh thương mại.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất 15 ha lúa xuân và 4 ha ngô. Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi 5,8 ha sang trồng cây ăn quả. Hoàn thiện phương án chuyển đổi cây trồng vùng bãi và 01 hồ sơ mô hình trang trại trình UBND quận phê duyệt; Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả vùng sản xuất quả an toàn phường Phúc Lợi năm 2015.

- Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo, đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 115% KH; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, triển khai phương án khoán quản về quản lý trật tự đô thị, đã có trên 90% các hộ dân dọc các tuyến đường chính ký cam kết  chấp hành quy định về trật tự đô thị; tổ chức ra quân 08 đợt, xử lý 235 trường hợp vi phạm TTĐT; kiểm tra 06 đợt biển hiệu, biển quảng cáo và 03 đợt kiểm tra tuyến phố văn minh, đoạn đường tự quản, tổ chức 07 đợt  bóc xóa 6.915 biển quảng cáo rao vặt. Công tác quản lý trật tự xây dựng được  kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ công trình được cấp phép và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế xây dựng  đạt 100% ( 133/133 công trình).

* Thi đua trên lĩnh vực văn hoá - xã hội :

 - Thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý nhà văn hóa TDP": Nhà văn hóa tổ dân phố đã phát huy vai trò trong phục vụ nhân dân đến sinh hoạt, hội họp, các hoạt động thể dục thể thao văn nghệ diễn ra sôi nổi. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, năm 2015 có 11/14 tổ đạt tổ dân phố văn hoá đạt tỷ lệ 78,6 % ; có 2.833/3.049 hộ đạt gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 92,9%.Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...với tổng số tiền là: 385 triệu đồng. Giúp đỡ 01 hộ thoát nghèo đạt kế hoạch quận giao. Công tác giáo dục: bốn trường giữ vững trường chuẩn quốc gia. Hoạt động hội chữ thập đỏ: Vận động được 126/69 người tham gia hiến máu tình nguyện = 182,6% chỉ tiêu giao. Các chỉ tiêu dân số KHHGĐ đều đạt và vượt kế hoạch giao, tỷ lệ sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm cụ thể: Tổng số trẻ sinh năm 2015 là 256 trẻ đạt tỷ lệ 18,38 %o giảm 0,52%0 ; sinh con thứ 3+: 06 trường hợp chiếm tỷ lệ 2,34% giảm 0,35%.

* Phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc:

-  Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp, trọng án trên địa bàn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát triển

-  Công tác quốc phòng dược đảm bảo, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17 dạt 100%, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện dân quân và công tác tuyển quân. Năm 2015 giữ vững danh hiệu thi đua đơn vị quyết thắng

* Công tác thi đua  xây dựng hệ thống chính trị: Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, phong trào "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Đảng uỷ chỉ đạo đẩy mạnh, qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của phường trong nhiều năm qua.

* Phong trào thi đua "Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh" được quan tâm triển khai rộng rãi. Hội đồng nhân dân  đã tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, bàn và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh kế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Chú trọng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, thể chế hoá kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

-UBND phường từng bước đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền được nâng cao. Đặc biệt, là phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính"  tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức. Công tác đánh giá chất lượng cán bộ, công  chức và  kiểm tra công vụ được nghiêm túc thực hiện, chỉ đạo kiểm tra công vụ 11 buổi = 36 lượt tại các bộ phận chuyên môn qua kiểm tra, đánh giá đã nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. 

- Mô hình cơ quan điện tử cấp phường được triển khai thực hiện có hiệu quả,  các bộ phận chuyên môn thực hiện việc cập nhật và đăng tải thông tin, sử dụng hòm thư công vụ trong trao đổi tài liệu. Chỉ đạo  các  ngành chuyên môn giải quyết tốt các thủ tục hành chính, tiếp nhận  9.907 hồ sơ ( hồ sơ trong ngày 9.526 có hẹn 381 hồ sơ;  đã giải quyết  9.870 hồ sơ,  hiện còn 37 hồ sơ lĩnh vực liên thông chưa đến hạn trả kết quả 

- MTTQ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng chính quyền vững mạnh;  phối hợp với UBND tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân, triển khai vận động quỹ các quỹ do các cấp phát động. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phối hợp với HĐND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trước và sau kỳ họp.

- Hội  Cựu chiến binh với phong trào thi đua "Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi" kết hợp với ngân hàng chính sách thực hiện 3 dự án vay vốn cho 59 hội viên vay với số tiền là 1,140 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.  làm tốt công tác phát triển hội viên,  thăm hỏi hội viên 43.000.000 đồng. Ủng hộ phong trào xóa nhà dột nát do Thành hội phát động 13.457.000 đồng.

 - Hội phụ nữ phát triển 01 chi hội, giải ngân 5 dự án cho 38 hộị viên vay = 980 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho 149 lao động; phát triển phong trào thi đua hội viên phụ nữ tiết kiệm đến nay có 1.745 hội viên tham gia = 174 triệu đồng cho 21 hội viên vay. Tổ chức  thăm hỏi tặng quà mẹ liệt sỹ, thương binh, hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tân binh lê đường nhập ngũ  trị giá 14,8 triệu đồng; trợ cấp hàng tháng 01 con hội viên nghèo 3,6 triệu đồng. Vận động hội viên ủng hộ 15 triệu đồng  phối hợp MTTQ, hội Nông dân phường xây nhà cho 1 hội viên phụ nữ nghèo và giúp đỡ thoát nghèo.

          - Hội nông dân tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cây trồng vùng bãi , tập huấn 5 buổi  kỹ thuật về trồng cây ăn quả và an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế rau quả an toàn cho 450 người tham dự. Tín chấp cho 45 hội viên vay với số vốn  920 triệu đồng. Tham gia hội khỏe hội nông dân do quận hội tổ chức  đạt giải nhất toàn đoàn, hội khỏe HND Thành Phố đạt giải 3.

- Đoàn thanh niên tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi, tuyên truyền viên khéo năm 2015;  Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3, Tổ chức "Lễ thắp nến tri ân" các anh hùng liệt sỹ tại; tuyên truyền vận dộng đoàn viên thanh niên tham gia hiến 90 đơn vị máu; ra quân bóc, xóa biển quảng cáo rao vặt; Thăm hỏi và tặng 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng đến các đối tượng chính sách,  học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bảo lãnh vay 200.000.000 đồng  cho 10 đoàn viên thanh niên vay để phát triển kinh tế. 

Công tác dân vận, hoạt động của tổ dân vận tổ dân phố có chuyển biến tích cực, các phong trào được phát huy trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Khối dân vận Đảng ủy phường và 14 tổ dân vận tổ dân phố tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện các QCDC trong công tác: quản lý trật tự xây dựng, TTĐT, thuế, GPMB, cấp giấy chứng nhận. Thực hiện thí điểm phương án khoán quản trong công tác quản lý trật tự đô thị đạt kết quả. Thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua, phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"…

Với tất cả sự nỗ lực và cố gắng, phường Phúc Lợi đã đạt được kết quả cao trên nhiều lĩnh vực và được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

* Kết quả phân tích đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ năm 2015:

- Chi bộ đạt TSVM: 11 chi bộ, tỷ lệ 52,3%; HTTNV: 10 chi bộ, tỷ lệ 47,6%

- Đảng viên: HTXSNV 35 đ/c (10,2%); HTTNV 275 đ/c (80,4%); HTNV  đ/c 31 (9,1%); Không HTNV 01 đ/c (0,3%).

Kết quả đánh giá phân loại CBCC UBND: tổng số CCCB dự đánh giá, phân loại: 37 đồng chí, trong đó HTXSNV: 04 đồng chí, HTTNV: 32 đồng chí và HTNV: 01 đồng chí.

Kết quả đánh giá phân loại CBCC Đảng, đoàn thể: tổng số CCCB dự đánh giá, phân loại: 11 đồng chí, trong đó HTXSNV: 02 đồng chí, HTTNV: 9 đồng chí.

 Năm 2015 phường được các cấp khen:

 - UBND thành phố Hà nội tặng Bằng khen Đơn vị có thành tích Xuất sắc công tác tuyển quân năm 2015.

 - Quận ủy Long Biên tặng giấy khen: Thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình 02-CT/QU   

 - UBND quận tặng giấy khen: Đơn vị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện 5 năm ( 2011-2015); Thành tích trong hội thao quốc phòng năm 2015.

- Chủ tịch UBND phường đã ra Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến đối với 19 cá nhân;  107 gia đình văn hóa tiêu biểu; khen th­ưởng 95 tập thể và 279 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua của địa phương.

Năm 2015 được quận đánh giá xếp hạng thi đua thứ 7/14 phường và được công nhận " tập thể lao dộng tiên tiến".

 Thành quả ấy bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết, từ sức mạnh lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương, bệnh binh - những người con ưu tú và các thế hệ cán bộ, nhân dân phường Phúc Lợi. Tinh thần và sức mạnh to lớn ấy đã được tập trung phát triển thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bồi đắp không ngừng. Thi đua yêu nước đã trở thành một phong trào cách mạng của quần chúng, thành sức mạnh nội sinh, quyết định mọi thắng lợi của công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước nói chung và công cuộc xây dựng, phát triển phường Phúc Lợi nói riêng.