CÔNG TÁC ĐẢNG

Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường”; triển khai Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.
Ngày đăng 03/01/2020 | 11:13  | Lượt xem: 227

Chiều ngày 2/1/2020, tại Hội trường UBND phường Phúc Lợi; Đảng ủy phường tổ chức hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường” và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Nam – Chuyên viên UBKT Quận ủy; Chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Phạm Thị Kim Bình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thị Kim Bình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày  báo cáo đề dẫn tọa đàm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường” và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Kim Bình, Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày  báo cáo đề dẫn tọa đàm 

     Báo cáo đề dẫn đã đánh giá cụ thể về thực trạng hoạt động công tác kiểm tra, giám sát (KTGS); những thuận lợi khó khăn, kết quả công tác KTGS của các chi bộ năm 2019. Toàn Đảng bộ hiện có 20 chi bộ với 544 đảng viên, trong đó đảng viên đang sinh hoạt và công tác là 403 đồng chí. Năm 2019, Đảng ủy, Ban thường vụ, UBKT đã KTGS 08 chuyên đề đối với 24 lượt chi bộ, 06 đồng chí BTCB. UBKT giám sát 02 cấp ủy viên cùng cấp, KT khi có dấu hiệu vi phạm 01 chi bộ. Đảng ủy giải quyết 01 đơn tố cáo. Chi bộ kỷ luật 01 đảng viên . Công tác KTGS tại chi bộ được cấp ủy chi bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 100% chi bộ đã hoàn thành kế hoạch KTGS trước thời gian. Công tác KTGS đảng viên và cấp ủy cùng cấp ở các chi bộ đã phát huy được những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, tồn tại kịp thời sửa chữa, khắc phục. Báo cáo nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ, chỉ ra nguyên nhân, những vấn đề còn bất cập giữa lý luận và thực tiễn. Đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

     Sau khi nghe báo cáo và nghe Đồng chí Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy  định hướng gợi ý, Hội nghị đã tiến hành thảo luận tọa đàm với 6 ý kiến xung quanh các nội dung về thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và phân tích ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện trình tự, nội dung kiểm tra, giám sát ở chi bộ; phương pháp kiểm tra, giám sát, đồng thời làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra, giám sát tại chi bộ; đồng thời các ý kiến đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, mang tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

 Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

     Phát biểu kết luận hội nghị Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm về các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường. Bước sang  năm 2020, Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các chi bộ cần làm tốt công tác tuyên truyền để các đảng viên hiểu rõ mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát và có sự phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, triển khai và thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quận ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra theo quy định. Đề nghị các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp, sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và lĩnh vực. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo đủ số lượng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và cấp ủy các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay./.