CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi họp thường kỳ tháng 7/2016
Ngày đăng 30/06/2016 | 16:40  | Lượt xem: 256

Chiều ngày 29/6/2016 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nghị quyết lãnh đạo tháng 7/2016.

Đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường.

Tại hội nghị đồng chí  Phạm Thị Kim Bình- Phó Bí thư thường trực, đồng chí Chu Thị Huế-Phó bí thư Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phường. Qua báo cáo cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2016 Đảng ủy, UBND phường đã chủ động triển khai toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 bằng các biểu kế hoạch cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện như công tác thu chi ngân sách được đảm bảo (tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn phường ước thực hiện  là: 20.046.355.065 đồng đạt 69.9% KH, tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm: 6.790.365.000 đồng đạt 49% dự toán); công tác quản lý trật tự đô thị, thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường; công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được bảo đảm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBKT quận ủy kiểm tra 02 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra công tác thu, nộp Đảng phí 08 chi bộ, kiểm tra 02 chi bộ thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, giám sát thực hiện mô hình cơ quan điện tử chi bộ cơ quan, 02 đảng viên, giám sát 03 chi bộ về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo hoàn thiện 03 hồ sơ kết nạp đảng và trình Đảng ủy xem xét, đề nghị kết nạp 02 quần chúng vào Đảng, trao huy hiệu đảng cho 18 đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị có 6 ý kiến tham gia góp ý về phát triển kinh tế, công tác quản lý trật tự đô thị, giao thông, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng dịp hè và công tác thanh quyết toán của  các ban ngành đoàn thể.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Dương Ngọc Dũng- Bí thư Đảng ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy phường cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ dân phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường; Tiếp tục duy trì, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động cơ quan phường.